ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73861
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zingiber sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai 103
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nattee Muangyen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pseudostem 1.1 m high. Flower yellow, bract red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

84
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

248    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4687 Zingiber sp. W. Nanakorn et al. 4687
2. 4931 Zingiber sp. S. Watthana, M. Norsaengsri 102
3. 9285 Zingiber sp. W. Nanakorn et al. 9285
4. 11583 Zingiber sp. Sucheera s.n.
5. 11588 Zingiber sp. Sucheera s.n.
6. 15622 Zingiber sp. W. Pongamornkul 478
7. 15667 Zingiber sp. NULL
8. 17844 Zingiber sp. S. Watthana 736
9. 17282 Zingiber sp. P. Suksathan 2591
10. 18133 Zingiber sp. P. Srisanga 1686
11. 18206 Zingiber sp. M. Norsaengsri 977
12. 18241 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1012
13. 18318 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1091
14. 18320 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1093
15. 19170 Zingiber sp. W. Saemyarm 117
16. 20186 Zingiber sp. C. Maknoi T 92
17. 20376 Zingiber sp. P. Thongson 121
18. 21470 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1715
19. 21001 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1574
20. 21080 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1653
21. 21097 Zingiber sp. C. Maknoi 164
22. 21106 Zingiber sp. C. Maknoi 173
23. 21393 Zingiber sp. S. Watthana 1400
24. 21394 Zingiber sp. S. Watthana 1401
25. 21574 Zingiber sp. P. Suksathan s.n.
26. 21576 Zingiber sp. P. Suksathan s.n.
27. 24175 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 710
28. 25726 Zingiber sp. C. Maknoi 263
29. 25752 Zingiber sp. C. Maknoi 289
30. 25763 Zingiber sp. C. Maknoi 300
31. 25802 Zingiber sp. C. Maknoi 338
32. 27766 Zingiber sp. C. Maknoi 348
33. 27835 Zingiber sp. C. Maknoi 951
34. 28149 Zingiber sp. S. Watthana, S. Pumicong 2139
35. 28334 Zingiber sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 230804 15
36. 29694 Zingiber sp. C. Maknoi 973
37. 29713 Zingiber sp. C. Maknoi 992
38. 29716 Zingiber sp. C. Maknoi 995
39. 30131 Zingiber sp. S. Watthana 2402
40. 30297 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1252
41. 30360 Zingiber sp. C. Maknoi 1499
42. 30424 Zingiber sp. P. Suksathan 4338
43. 30727 Zingiber sp. S. Watthana 2419
44. 30729 Zingiber sp. S. Watthana 2421
45. 30734 Zingiber sp. S. Watthana 2427
46. 31127 Zingiber sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2802
47. 31556 Zingiber sp. C. Maknoi 1524
48. 31573 Zingiber sp. A. Keratikornkol 361
49. 31658 Zingiber sp. C. Maknoi 1033
50. 31844 Zingiber sp. C. Maknoi 1567
51. 31867 Zingiber sp. C. Maknoi 1600
52. 33285 Zingiber sp. Jatupol K. 07 66
53. 33334 Zingiber sp. Jatupol K. 07 115
54. 33412 Zingiber sp. Jatupol K. 08 193
55. 35077 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1881
56. 35078 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1882
57. 35082 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1886
58. 35336 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8144
59. 35251 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8044
60. 35253 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8046
61. 35561 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8390
62. 35638 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8476
63. 35752 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8610
64. 35902 Zingiber sp. Jatupol K. 08 243
65. 35903 Zingiber sp. Jatupol K. 08 244
66. 35911 Zingiber sp. Jatupol K. 08 252
67. 35922 Zingiber sp. Jatupol K. 08 263
68. 36080 Zingiber sp. Jatupol K. 08 421
69. 36816 Zingiber sp. P. Triboun s.n.
70. 39065 Zingiber sp. W. Pongamornkul 2410
71. 39066 Zingiber sp. W. Pongamornkul 2411
72. 39119 Zingiber sp. Jatupol K. 08 468
73. 45212 Zingiber sp. D. Khrueasan MS 855
74. 45214 Zingiber sp. D. Khrueasan MS 798
75. 45215 Zingiber sp. D. Khrueasan MS 843
76. 45216 Zingiber sp. D. Khrueasan MS 756
77. 45984 Zingiber sp. C. Maknoi 3896
78. 47038 Zingiber sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 259
79. 48214 Zingiber sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 19
80. 50354 Zingiber sp. Shunsuke Tsugaru T 61667
81. 50782 Zingiber sp. S. Watthana 3500
82. 52502 Zingiber sp. Yin-Jiangtao 1317
83. 52432 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1615
84. 53315 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7981
85. 53349 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8016
86. 53379 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8051
87. 54449 Zingiber sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6897
88. 54503 Zingiber sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 7014
89. 55422 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8410
90. 56957 Zingiber sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2042
91. 58397 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9432
92. 59515 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 2553 121
93. 62027 Zingiber sp. Ling Shein Mang 87464
94. 62560 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 2555 500
95. 62726 Zingiber sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1150
96. 63883 Zingiber sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9901
97. 63894 Zingiber sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9912
98. 67822 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10502
99. 67824 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10504
100. 67835 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10515
101. 67850 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10530
102. 68653 Zingiber sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3017
103. 69929 Zingiber sp. P. Suksathan 5003
104. 70048 Zingiber sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2595
105. 70049 Zingiber sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2596
106. 70507 Zingiber sp. C. Maknoi 3374
107. 71427 Zingiber sp. W. Pongamornkul 3867
108. 73122 Zingiber sp. M. Norsaengsri 11291
109. 73798 Zingiber sp. P. Phaosrichai 39
110. 73848 Zingiber sp. P. Phaosrichai 90
111. 73855 Zingiber sp. P. Phaosrichai 97
112. 73869 Zingiber sp. P. Phaosrichai 111
113. 74753 Zingiber sp. W. Pongamornkul 4227
114. 76442 Zingiber sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94345
115. 79128 Zingiber sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 323
116. 82205 Zingiber sp. P. Phaosrichai 138
117. 83234 Zingiber sp. W. Pongamornkul 4769
118. 83812 Zingiber sp. P. Phaosrichai 198
119. 83839 Zingiber sp. P. Phaosrichai 225
120. 83840 Zingiber sp. P. Phaosrichai 226
121. 83846 Zingiber sp. P. Phaosrichai 232
122. 83851 Zingiber sp. P. Phaosrichai 237
123. 83853 Zingiber sp. P. Phaosrichai 239
124. 84346 Zingiber sp. W. Khattiyot 437
125. 85020 Zingiber sp. S. Watthana 3883
126. 85134 Zingiber sp. P. Phaosrichai 243
127. 85135 Zingiber sp. P. Phaosrichai 244
128. 85141 Zingiber sp. P. Phaosrichai 250
129. 85149 Zingiber sp. P. Phaosrichai 258
130. 85150 Zingiber sp. P. Phaosrichai 259
131. 85151 Zingiber sp. P. Phaosrichai 260
132. 85152 Zingiber sp. P. Phaosrichai 261
133. 85153 Zingiber sp. P. Phaosrichai 262
134. 85156 Zingiber sp. P. Phaosrichai 265
135. 85181 Zingiber sp. P. Phaosrichai 290
136. 85526 Zingiber sp. C. Maknoi 8225
137. 85696 Zingiber sp. W. Pongamornkul 5037
138. 85840 Zingiber sp. M. Norsaengsri 12493
139. 86051 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 55
140. 86178 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 182
141. 86460 Zingiber sp. M. Wongnak s.n.
142. 86469 Zingiber sp. W. Tanming 921
143. 86598 Zingiber sp. W. Tanming 821
144. 86805 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 58 99
145. 86909 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 58 202
146. 87391 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 233
147. 87337 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 179
148. 89371 Zingiber sp. W. Pongamornkul 5471
149. 89509 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 178
150. 89513 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 181
151. 89517 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 182
152. 89526 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 185
153. 89535 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 40
154. 89543 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 170
155. 89563 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 35
156. 89565 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 168
157. 91210 Zingiber sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3648
158. 92600 Zingiber sp. P. Phaosrichai 318
159. 92769 Zingiber sp. N. Muangyen 1339
160. 93470 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 194
161. 93499 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB 239
162. 94456 Zingiber sp. N. Muangyen 1583
163. 97049 Zingiber sp. P. Phaosrichai 433
164. 97069 Zingiber sp. P. Phaosrichai 453
165. 97070 Zingiber sp. P. Phaosrichai 454
166. 97073 Zingiber sp. P. Phaosrichai 457
167. 97396 Zingiber sp. QBG. Staff s.n.
168. 98559 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 36
169. 98700 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 177
170. 100846 Zingiber sp. P. Phaosrichai 573
171. 100896 Zingiber sp. P. Phaosrichai 621
172. 101750 Zingiber sp. P. Panyadee, W. Pongamornkul 37
173. 101796 Zingiber sp. P. Panyadee, W. Pongamornkul 102
174. 103857 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 50 206
175. 104609 Zingiber sp. C. Maknoi 5753
176. 104622 Zingiber sp. C. Maknoi 5766
177. 104688 Zingiber sp. C. Maknoi 5563
178. 105058 Zingiber sp. C. Maknoi 6247
179. 105104 Zingiber sp. C. Maknoi 6294
180. 107231 Zingiber sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 58
181. 107444 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 215
182. 110151 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1024
183. 110152 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1025
184. 110253 Zingiber sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5370
185. 110534 Zingiber sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5650
186. 112648 Zingiber sp. N. Muangyen 2135
187. 113890 Zingiber sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 140
188. 115475 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1367
189. 116024 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912 13
190. 116049 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912 39
191. 116059 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912 50
192. 116080 Zingiber sp. K. Wangwasit 180913 14
193. 116105 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914 17
194. 116112 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914 24
195. 116117 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914 29
196. 116252 Zingiber sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6904
197. 116329 Zingiber sp. N. Boonruang 7
198. 117198 Zingiber sp. N. Muangyen 2465
199. 117626 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 1718
200. 118345 Zingiber sp. K. Inthamma 233
201. 118721 Zingiber sp. N. Boonruang 70
202. 118902 Zingiber sp. K. Inthamma 480
203. 121753 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1813
204. 121761 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1821
205. 121762 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1822
206. 121791 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1851
207. 122683 Zingiber sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 153
208. 124628 Zingiber sp. N. Muangyen 3205
209. 124633 Zingiber sp. N. Muangyen 3210
210. 125724 Zingiber sp. K. Punchay 599
211. 126666 Zingiber sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10031
212. 126720 Zingiber sp. Pattararat Wongman 34
213. 128451 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2252
214. 127507 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2007
215. 127510 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2010
216. 128255 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2056
217. 128329 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2130
218. 128374 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2175
219. 128390 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2191
220. 128403 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2204
221. 128416 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2217
222. 128435 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2236
223. 128453 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2254
224. 128485 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2286
225. 129342 Zingiber sp. Akharasit Bunsongthae 202
226. 132920 Zingiber sp. Supalak Pumikong 2019 77
227. 132921 Zingiber sp. Supalak Pumikong 2019 78
228. 133060 Zingiber sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3024
229. 133427 Zingiber sp. Natdanai Pan-in V 211
230. 133525 Zingiber sp. Natdanai Pan-in V 310
231. 133690 Zingiber sp. Natdanai Pan-in V 475
232. 134415 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2765
233. 134435 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2785
234. 136063 Zingiber sp. N. Inthagool 635
235. 136064 Zingiber sp. N. Inthagool 616
236. 137649 Zingiber sp. K. Inthamma 1233
237. 138309 Zingiber sp. K. Inthamma 1585
238. 138383 Zingiber sp. K. Inthamma 1659
239. 139148 Zingiber sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 463
240. 139296 Zingiber sp. Natdanai Pan-in 653
241. 139674 Zingiber sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3916
242. 139728 Zingiber sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3970
243. 141158 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3171
244. 141159 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3172
245. 141399 Zingiber sp. K. Inthamma KI 672
246. 142685 Zingiber sp. C. Maknoi et al. 5097
247. 143007 Zingiber sp. C. Maknoi et al. 5960
248. 143092 Zingiber sp. C. Maknoi et al. 6164

ปิด

QR code