ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 74074
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cipadessa baccifera (Roth) Miq.
Family name

ชื่อวงศ์

MELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou-Shishun 7248
Collected date

วันที่เก็บ

2 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Riverside of mixed forest. Tree 3.2 m; flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 44 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 044
2. 658 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 658
3. 3699 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 3699
4. 5433 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 5433
5. 6636 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 6636
6. 6973 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 6973
7. 8769 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 8769
8. 9055 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Thongson 29
9. 10145 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Thongson 78
10. 11552 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Suksathan 1161
11. 12916 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga 446
12. 16314 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga 1171
13. 18686 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga 1846
14. 22169 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga 2229
15. 27845 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Glamwaewwong 1240
16. 30005 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Supachia Koonterm 1
17. 32026 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Pranee Palee 967
18. 35697 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8547
19. 48085 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7254
20. 48605 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7356
21. 50417 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Shunsuke Tsugaru T-61745
22. 51420 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7490
23. 51719 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7773
24. 53108 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Yin-Jiantao 1568
25. 56907 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 9217
26. 65205 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. K. Srithi 589
27. 69418 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Zhou-Shishun 6759
28. 72824 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri 10934
29. 74097 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Zhou-Shishun 7286
30. 74829 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Zhou-Shishun 8343
31. 75175 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2396
32. 78829 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-107
33. 83186 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Pongamornkul 4722
34. 88297 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Pongamornkul 5303
35. 90536 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-457
36. 92639 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-030
37. 93870 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028963
38. 95031 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL052
39. 95047 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL052
40. 95779 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Pongamornkul 6063
41. 98169 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-049
42. 98518 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-398
43. 102516 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. V. Nguanchoo 767
44. 104693 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi 5568
45. 107442 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-213
46. 108347 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Pongamornkul 6555
47. 110127 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1000
48. 113555 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-256
49. 113607 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-308
50. 118858 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. K. Inthamma 436

ปิด

QR code