ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 74161
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissus subtetragona Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou-Shishun 7458
Collected date

วันที่เก็บ

14 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Riverside of mixed forest. Vine 2 m; fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

6    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 44460 Cissus subtetragona Planch. Zhou Shi-shun 4584
2. 53613 Cissus subtetragona Planch. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1217
3. 55383 Cissus subtetragona Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8340
4. 56132 Cissus subtetragona Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8902
5. 63244 Cissus subtetragona Planch. Zhou-Shishun 5102
6. 64114 Cissus subtetragona Planch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2516

ปิด

QR code