ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 74262
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus tenuispica Steud.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou-Shishun 7407
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Marchland of the Qing edge. Herb 0.4 m; flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

817
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2527 Cyperus tenuispica Steud. W. Nanakorn et al 2527
2. 7869 Cyperus tenuispica Steud. W. Nanakorn et al. 7869
3. 26030 Cyperus tenuispica Steud. S. Kobayashi 3350
4. 53161 Cyperus tenuispica Steud. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1451
5. 57873 Cyperus tenuispica Steud. W. Nanakorn et al. 2527
6. 58419 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 9454
7. 58121 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri s.n.
8. 59270 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 9807
9. 59271 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 9808
10. 60110 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri 5899
11. 60111 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri 5900
12. 60113 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri 5902
13. 60414 Cyperus tenuispica Steud. Zhou-Shishun 3523
14. 63507 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri 6765
15. 68439 Cyperus tenuispica Steud. C. Maknoi 4542
16. 75004 Cyperus tenuispica Steud. M. Norsaengsri 10869
17. 76972 Cyperus tenuispica Steud. M. Tashiro, H. Sada et al. FOK-078836
18. 83273 Cyperus tenuispica Steud. C. Maknoi 7790
19. 105588 Cyperus tenuispica Steud. C. Maknoi 7016
20. 110974 Cyperus tenuispica Steud. K. Kertsawang 4543
21. 118601 Cyperus tenuispica Steud. K. Kertsawang 3907
22. 118741 Cyperus tenuispica Steud. N. Boonruang 0091
23. 120964 Cyperus tenuispica Steud. N. Muangyen 2946
24. 121998 Cyperus tenuispica Steud. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1333
25. 122083 Cyperus tenuispica Steud. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1416
26. 124495 Cyperus tenuispica Steud. Natdanai Pan-in PSD048

ปิด

QR code