ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 74323
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elsholtzia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou-Shishun 7821
Collected date

วันที่เก็บ

8 Nov 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In Formanodendron doichianggensis evergreen broad-leaf forest. Herb; flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1680
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22621 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8485
2. 28283 Elsholtzia sp. NULL
3. 62618 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 2871
4. 62619 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 2872
5. 64299 Elsholtzia sp. Li-Jianwu 1264
6. 64443 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 2992
7. 70087 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 3707
8. 70106 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 3726
9. 71372 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 3812
10. 71440 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 3880
11. 72978 Elsholtzia sp. M. Norsaengsri 10759
12. 79825 Elsholtzia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97261
13. 80361 Elsholtzia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 176
14. 80675 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4532
15. 81165 Elsholtzia sp. C. Maknoi 7346
16. 81201 Elsholtzia sp. C. Maknoi 7383
17. 82002 Elsholtzia sp. M. Norsaengsri 12035
18. 83165 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4701
19. 83178 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4714
20. 83208 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4743
21. 84194 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4980
22. 85742 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul et al. 5082
23. 88199 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5205
24. 88312 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5318
25. 88646 Elsholtzia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 497
26. 89080 Elsholtzia sp. N. Muangyen 671
27. 89679 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5665
28. 89703 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5689
29. 89717 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5703
30. 94127 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5827
31. 94177 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5877
32. 94433 Elsholtzia sp. N. Muangyen 1560
33. 95564 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5926
34. 95727 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6011
35. 95751 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6035
36. 95777 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6061
37. 98452 Elsholtzia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 332
38. 98260 Elsholtzia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 140
39. 106034 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6510
40. 106040 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6516
41. 107359 Elsholtzia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 123
42. 114246 Elsholtzia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 62
43. 116785 Elsholtzia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 408
44. 116884 Elsholtzia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 76
45. 117085 Elsholtzia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 278
46. 117288 Elsholtzia sp. N. Muangyen 2555
47. 120750 Elsholtzia sp. N. Muangyen 2732
48. 124753 Elsholtzia sp. N. Muangyen 3330
49. 124919 Elsholtzia sp. N. Muangyen 3496
50. 125257 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 7000
51. 125271 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 7014
52. 132314 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 7440
53. 132841 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 7609
54. 133732 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7628
55. 141071 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8236
56. 142357 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8658
57. 142454 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8755
58. 142507 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8808
59. 142538 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8839

ปิด

QR code