ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 74535
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou-Shishun 7852
Collected date

วันที่เก็บ

9 Nov 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In the Dracaena cambodiana community forest, tree 10 m; fruit fire green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1080
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20847 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot P. Suksathan 2964
2. 22683 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2415
3. 32229 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot J.F. Maxwell 06-136
4. 38038 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri & C. Lakoet 3696
5. 48569 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri & N. Tathana 7320
6. 52642 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1727
7. 54464 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri & P. Thongson 6935
8. 63546 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri & P. Thongson 6598
9. 66107 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10351
10. 72910 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri 10691
11. 73085 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot M. Norsaengsri 11253
12. 86481 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot W. Tanming 933
13. 86577 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot W. Tanming 800
14. 89996 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot T. Pingyot 010
15. 95121 Ficus orthoneura H.Lev. & Vaniot W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-160

ปิด

QR code