ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75010
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Premna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11055
Collected date

วันที่เก็บ

29 Apr 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphytic plant. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1622
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6703 Premna sp. W. Nanakorn et al. 6703
2. 18994 Premna sp. W. Nanakorn et al. 18994
3. 23306 Premna sp. W. Pongamornkul 952
4. 27601 Premna sp. C. Maknoi 788
5. 29651 Premna sp. C. Glamwaewwong 1385
6. 31927 Premna sp. C. Maknoi 1371
7. 32841 Premna sp. N. Muangyen 157
8. 34114 Premna sp. W. Pongamornkul 2039
9. 34919 Premna sp. C. Leeratiwong 06-307
10. 37838 Premna sp. M. Norsaengsri 3803
11. 38385 Premna sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2157
12. 40655 Premna sp. S. Watthana 3057
13. 41258 Premna sp. S. Watthana 3257
14. 45086 Premna sp. M. Tanaros 488
15. 45087 Premna sp. M. Tanaros 489
16. 45905 Premna sp. C. Maknoi 3818
17. 47896 Premna sp. M. Norsaengsri 7064
18. 48678 Premna sp. M. Norsaengsri s.n.
19. 51510 Premna sp. Kanchana & Pattaraporn 7
20. 56476 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051235
21. 56502 Premna sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051139
22. 59740 Premna sp. S. Klongngern 35
23. 61937 Premna sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087395
24. 62054 Premna sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087423
25. 62609 Premna sp. W. Pongamornkul 2862
26. 64704 Premna sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9968
27. 65996 Premna sp. M. Norsaengsri 3042
28. 65997 Premna sp. M. Norsaengsri 3874
29. 66336 Premna sp. W. Pongamornkul 3376
30. 66545 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3365
31. 66548 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3368
32. 66896 Premna sp. W. Pongamornkul 3478
33. 67259 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 772
34. 67580 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 847
35. 67601 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 868
36. 67758 Premna sp. M. Norsaengsri 5816
37. 68179 Premna sp. C. Maknoi 4284
38. 68305 Premna sp. C. Maknoi 4408
39. 68750 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089568
40. 68803 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089628
41. 68805 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089631
42. 68821 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089645
43. 68861 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089693
44. 71374 Premna sp. W. Pongamornkul 3814
45. 72868 Premna sp. M. Norsaengsri 10985
46. 73054 Premna sp. M. Norsaengsri 11221
47. 73055 Premna sp. M. Norsaengsri 11222
48. 73069 Premna sp. M. Norsaengsri 11237
49. 73730 Premna sp. W. Pongamornkul 04140
50. 75968 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094308
51. 75209 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2280
52. 75266 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2468
53. 75489 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095181
54. 76007 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095365
55. 79169 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-364
56. 79238 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-433
57. 81346 Premna sp. C. Maknoi 7528
58. 85354 Premna sp. C. Maknoi 8002
59. 85491 Premna sp. C. Maknoi 8190
60. 86298 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-302
61. 87535 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-377
62. 88024 Premna sp. C. Maknoi 7710
63. 89818 Premna sp. C. Maknoi 4775
64. 91003 Premna sp. N. Muangyen 1013
65. 91098 Premna sp. N. Muangyen 1108
66. 91780 Premna sp. N. Muangyen 1148
67. 91807 Premna sp. N. Muangyen 1175
68. 95159 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-198
69. 95174 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-213
70. 95184 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-223
71. 95764 Premna sp. W. Pongamornkul 6048
72. 98720 Premna sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-197
73. 104640 Premna sp. C. Maknoi 5784
74. 104789 Premna sp. C. Maknoi 5665
75. 111369 Premna sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-317

ปิด

QR code