ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 7816
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Osbeckia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 7816
Collected date

วันที่เก็บ

9 Nov 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4547 Osbeckia sp. W. Nanakorn et al. 4547
2. 12089 Osbeckia sp. S. Sasrirat s.n.
3. 13627 Osbeckia sp. P. Suksathan 1393
4. 16082 Osbeckia sp. P. Suksathan 1947
5. 16163 Osbeckia sp. N. Drechsler, C. Scholz 23
6. 16451 Osbeckia sp. P. Suksathan 2124
7. 18247 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 1018
8. 18712 Osbeckia sp. P. Srisanga 1870
9. 18736 Osbeckia sp. P. Srisanga 1894
10. 18877 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 1125
11. 18963 Osbeckia sp. W. Nanakorn et al. 18963
12. 19192 Osbeckia sp. S. Watthana and T. Riyapan 902
13. 19451 Osbeckia sp. P. Suksathan 2699
14. 20587 Osbeckia sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1486
15. 20687 Osbeckia sp. S. Watthana 1295
16. 21449 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 1694
17. 21481 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 1726
18. 21626 Osbeckia sp. P. Suksathan s.n.
19. 21627 Osbeckia sp. P. Suksathan s.n.
20. 23630 Osbeckia sp. P. Srisanga 2639
21. 24180 Osbeckia sp. C. Glamwaewwong 715
22. 28995 Osbeckia sp. S. Suddee et al. 2553
23. 31823 Osbeckia sp. C. Maknoi 1540
24. 34953 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 1757
25. 35273 Osbeckia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5070
26. 35275 Osbeckia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN80752
27. 35451 Osbeckia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8272
28. 35644 Osbeckia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8482
29. 40807 Osbeckia sp. S. Watthana 3220
30. 42234 Osbeckia sp. Wang Hong 8315
31. 42760 Osbeckia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6225
32. 45722 Osbeckia sp. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
33. 45743 Osbeckia sp. Pitsamai Padthaisong s.n.
34. 46571 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 3542
35. 47006 Osbeckia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 227
36. 48742 Osbeckia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51719
37. 48900 Osbeckia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51814
38. 50286 Osbeckia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52574
39. 50831 Osbeckia sp. S. Watthana 3563
40. 58258 Osbeckia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8803
41. 64451 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 3000
42. 64482 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 3031
43. 64544 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 3093
44. 68073 Osbeckia sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0341
45. 71094 Osbeckia sp. S. Watthana 3806
46. 80686 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 4543
47. 82948 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 12332
48. 86326 Osbeckia sp. M. Wongnak s.n.
49. 94202 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 5902
50. 94366 Osbeckia sp. N. Muangyen 1493
51. 94257 Osbeckia sp. N. Muangyen 1385
52. 97087 Osbeckia sp. P. Phaosrichai 471
53. 97100 Osbeckia sp. P. Phaosrichai 484
54. 98865 Osbeckia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-342
55. 100885 Osbeckia sp. P. Phaosrichai 610
56. 105939 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 6415
57. 106183 Osbeckia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 657
58. 111494 Osbeckia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-017
59. 111599 Osbeckia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-122
60. 116705 Osbeckia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-328
61. 121494 Osbeckia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1114
62. 129133 Osbeckia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2680

ปิด

QR code