ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75115
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2507
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jun 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Watthana Tanming
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside, degraded primary forest. Shrub ca. 3 m tall; fruit bright green externally, bright red internally, single fruit arising from the branches near leaves/leaf scars.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Houa Phan, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1442
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 747 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Nanakorn et al. 747
2. 2590 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Nanakorn et al. 2590
3. 6184 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Nanakorn et al. 6184
4. 7056 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Nanakorn et al. 7056
5. 8750 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Nanakorn et al. 8750
6. 9326 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Nanakorn et al. 9326
7. 10160 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. P. Thongson 93
8. 11600 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Pongamornkul 199
9. 13985 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. P. Srisanga & S. Watthana 651
10. 14333 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Pongamornkul 419
11. 14585 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 797
12. 15265 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. P. Srisanga 980
13. 16652 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. P. Srisanga 1246
14. 18121 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. P. Srisanga 1674
15. 19119 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Nanakorn et al. 19119
16. 19125 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Nanakorn et al. 19125
17. 20381 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. P. Thongson 126
18. 20988 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri 1561
19. 21006 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri 1579
20. 31892 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Pranee Palee 897
21. 32833 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. N. Muangyen 149
22. 34976 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Pongamornkul 1780
23. 35305 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8108
24. 37151 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. C. Maknoi 2033
25. 38823 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. C. Maknoi 2493
26. 43245 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Wang Hong 8122
27. 48954 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33354
28. 50051 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M.N. Tamura T-60207
29. 52214 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. La-ongsri & N. Romkham 1456
30. 58801 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9423
31. 59391 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. T. Khambai 1
32. 60052 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2213
33. 60824 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Ling Shein Man 087143
34. 60992 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086603
35. 61152 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086659
36. 61585 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Ling Shein Man 087229
37. 64387 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Pongamornkul 2936
38. 66865 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri s.n.
39. 66987 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Pongamornkul 3569
40. 67111 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Pongamornkul 3693
41. 68830 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089656
42. 68834 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089660
43. 68732 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri 10643
44. 68802 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089627
45. 68843 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089672
46. 69583 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Zhou-Shishun 7038
47. 69761 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081412
48. 71641 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091082
49. 71666 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091109
50. 72785 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri 10891
51. 73183 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri 11354
52. 74102 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Zhou-Shishun 7291
53. 74172 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Zhou-Shishun 7471
54. 74422 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Zhou-Shishun 8379
55. 74434 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Zhou-Shishun 8453
56. 74509 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Zhou-Shishun 8522
57. 75113 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2505
58. 75450 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095107
59. 75641 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Tanming 529
60. 76438 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094340
61. 80029 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097267
62. 80037 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097958
63. 80038 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097697
64. 81406 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri 12201
65. 82999 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. M. Norsaengsri 12383
66. 83108 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Pongamornkul 4643
67. 84142 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Pongamornkul 4928
68. 85056 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3291
69. 86548 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Tanming 771
70. 86561 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Tanming 784
71. 86568 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Tanming 791
72. 90280 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-203
73. 91140 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3507
74. 92642 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-033
75. 94462 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. N. Muangyen 1589
76. 98587 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-064
77. 113913 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-163
78. 113500 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-201
79. 114057 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-307
80. 115246 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 781
81. 116814 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-006
82. 116986 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-179
83. 117404 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 990
84. 122791 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-261
85. 123281 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-275
86. 133283 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1071
87. 137077 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103293
88. 137078 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103083
89. 139705 Ficus subincisa Buch.-Ham. ex Sm. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3947

ปิด

QR code