ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75169
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2313
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jun 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Kochaiphat
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Disturbed primary forest; growing near large stream. Climber with red fruits.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Houa Phan, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1073
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6210 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6210
2. 6136 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6136
3. 9006 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 9006
4. 11567 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. P. Suksathan 1177
5. 10615 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 217
6. 14351 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 437
7. 14612 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 824
8. 17541 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. W. Boonchai 41
9. 32012 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. Pranee Palee 951
10. 34039 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. A. Keratikornkol 452
11. 36615 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. C. Maknoi 1935
12. 37539 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. J.F. Maxwell 06-358
13. 39823 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4930
14. 40495 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. J.F. Maxwell 09-17
15. 45224 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. D. Khrueasan MS678
16. 46636 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri 3607
17. 48103 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4779
18. 48251 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri 6493
19. 50951 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. S. Watthana 3684
20. 50858 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. S. Watthana 3589
21. 51497 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 7567
22. 52174 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. W. La-ongsri & N. Romkham 1416
23. 54026 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8204
24. 56180 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8950
25. 56914 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 9224
26. 61896 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. Ling Shein Man 087284
27. 62128 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. D. Khrueasan MS447
28. 68529 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2893
29. 73166 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11336
30. 75110 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2502
31. 76959 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11496
32. 80754 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. K. Phoutthavong et al. 558
33. 81027 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097400
34. 81028 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097563
35. 82779 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. C. Maknoi 7680
36. 84100 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. W. Pongamornkul 4886
37. 106361 Tetrastigma dubium (M.A. Lawson) Planch. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 816

ปิด

QR code