ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75191
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pilea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2378
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jun 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Disturbed primary forest, along stream. Herb ca. 30 cm tall; flowers cream white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Houa Phan , Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

789
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3733 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 3733
2. 4199 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 4199
3. 6748 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 6748
4. 9605 Pilea sp. Serm s.n.
5. 11532 Pilea sp. P. Suksathan 1142
6. 11546 Pilea sp. P. Suksathan 1156
7. 11556 Pilea sp. P. Suksathan 1166
8. 15705 Pilea sp. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1015
9. 17953 Pilea sp. P. Srisanga 1506
10. 21144 Pilea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2018
11. 22429 Pilea sp. C. Glamwaewwong 118
12. 34213 Pilea sp. W. Pongamornkul 2137
13. 35733 Pilea sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8587
14. 40826 Pilea sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6046
15. 45210 Pilea sp. D. Khrueasan MS32
16. 45704 Pilea sp. D. Khrueasan MS621
17. 45706 Pilea sp. D. Khrueasan MS821
18. 52661 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1747
19. 52873 Pilea sp. Yin-Jiantao 1758
20. 52924 Pilea sp. Yin-Jiantao 1388
21. 53402 Pilea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8079
22. 54036 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8214
23. 54810 Pilea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1803
24. 54838 Pilea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1831
25. 55371 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8328
26. 56510 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051403
27. 59191 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9728
28. 59203 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9740
29. 63172 Pilea sp. Li-Jianwu 647
30. 66347 Pilea sp. W. Pongamornkul 3387
31. 68946 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089504
32. 72218 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein & Law Shine 095081
33. 75147 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2292
34. 75184 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2387
35. 78838 Pilea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-116
36. 79217 Pilea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-412
37. 85418 Pilea sp. C. Maknoi 8066
38. 85499 Pilea sp. C. Maknoi 8198
39. 85544 Pilea sp. C. Maknoi 8243
40. 85610 Pilea sp. C. Maknoi 8309
41. 86035 Pilea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-039
42. 88539 Pilea sp. N. Muangyen 391
43. 89630 Pilea sp. C. Maknoi 6384
44. 90159 Pilea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-82
45. 91117 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3484
46. 91209 Pilea sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3647
47. 95229 Pilea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-268
48. 96050 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4234
49. 96053 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4237
50. 98210 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-090
51. 111169 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-117
52. 111300 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-248
53. 111364 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-312
54. 114040 Pilea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-290
55. 117842 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-212
56. 117881 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-251
57. 117978 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-348
58. 121318 Pilea sp. N. Boonruang 0379
59. 122758 Pilea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-228
60. 132770 Pilea sp. A. Nuammee 648

ปิด

QR code