ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75242
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elatostema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2410
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jun 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Primary forest at base of limestone mountain. Scandent lithophyte on limestone up to 20 cm long; leaves dark green above; much lighter beneath; flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Houa Phan , Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

947
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

69    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1346 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1346
2. 1460 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1460
3. 1946 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1946
4. 1962 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1962
5. 1986 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1986
6. 4201 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 4201
7. 5314 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 5314
8. 6100 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 6100
9. 6188 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 6188
10. 7970 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 7970
11. 9224 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 9224
12. 14311 Elatostema sp. W. Pongamornkul, S. Watthana 397
13. 16474 Elatostema sp. P. Suksathan s.n.
14. 23946 Elatostema sp. C. Glamwaewwong 578
15. 25614 Elatostema sp. C. Maknoi 642.1
16. 29883 Elatostema sp. C. Maknoi 1475
17. 29885 Elatostema sp. C. Maknoi 1477
18. 31162 Elatostema sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2837
19. 36694 Elatostema sp. P. Suksathan 4438
20. 37101 Elatostema sp. P. Suksathan 4664
21. 38045 Elatostema sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3888
22. 38330 Elatostema sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3263
23. 38773 Elatostema sp. C. Maknoi 2444
24. 38843 Elatostema sp. C. Maknoi 2513
25. 48869 Elatostema sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38572
26. 50527 Elatostema sp. Li-Jianwu Cx00149
27. 52254 Elatostema sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1496
28. 53387 Elatostema sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8063
29. 54474 Elatostema sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6953
30. 54835 Elatostema sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1828
31. 58175 Elatostema sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8707
32. 64415 Elatostema sp. W. Pongamornkul 2964
33. 65058 Elatostema sp. K. Srithi 680
34. 65059 Elatostema sp. K. Srithi 681
35. 65060 Elatostema sp. K. Srithi 679
36. 65062 Elatostema sp. K. Srithi 677
37. 65383 Elatostema sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2455
38. 68972 Elatostema sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089428
39. 68973 Elatostema sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089428A
40. 69517 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7151
41. 69555 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7112
42. 72826 Elatostema sp. M. Norsaengsri 10936
43. 73452 Elatostema sp. C. Lakoet 0610
44. 74237 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7583
45. 74358 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7456
46. 75178 Elatostema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2393
47. 75253 Elatostema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2435
48. 77869 Elatostema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-83
49. 79070 Elatostema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-265
50. 81740 Elatostema sp. M. Norsaengsri 11775
51. 85301 Elatostema sp. C. Maknoi 7949
52. 85330 Elatostema sp. C. Maknoi 7978
53. 85362 Elatostema sp. C. Maknoi 8010
54. 85819 Elatostema sp. M. Norsaengsri 12472
55. 86264 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-268
56. 86490 Elatostema sp. W. Tanming 942
57. 89301 Elatostema sp. C. Maknoi 8149
58. 90175 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-98
59. 91107 Elatostema sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3474
60. 91131 Elatostema sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3498
61. 104546 Elatostema sp. W. Pongamornkul 6323
62. 105742 Elatostema sp. C. Maknoi 6935
63. 107338 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-100
64. 107398 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-164
65. 108604 Elatostema sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5206
66. 108614 Elatostema sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5216
67. 110543 Elatostema sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5658
68. 111303 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-251
69. 111328 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-276

ปิด

QR code