ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75103
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gomphostemma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2491
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jun 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Degraded vegetation, along small stream. Shrub ca. 1.5 m tall; flowers light yellow, young fruit red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1437
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4200 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 4200
2. 9534 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 9534
3. 17973 Gomphostemma sp. P. Srisanga 1526
4. 19004 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 19004
5. 19373 Gomphostemma sp. C. Glamwaewwong 4
6. 29790 Gomphostemma sp. C. Maknoi 1111
7. 30195 Gomphostemma sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 69
8. 35998 Gomphostemma sp. Jatupol K. 08 339
9. 40396 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2767
10. 40298 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2670
11. 40305 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2677
12. 41224 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5613
13. 45659 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS 847
14. 45662 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS 847
15. 45663 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS 518
16. 45240 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS 332
17. 45665 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS 847
18. 46955 Gomphostemma sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 183
19. 48848 Gomphostemma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38714
20. 49078 Gomphostemma sp. S. Watthana 3337
21. 49992 Gomphostemma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38331
22. 50761 Gomphostemma sp. S. Watthana 3486
23. 52588 Gomphostemma sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1673
24. 52847 Gomphostemma sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1437
25. 55072 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8374
26. 55408 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8396
27. 56955 Gomphostemma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2040
28. 58896 Gomphostemma sp. Zhou-Shishun 3332
29. 60482 Gomphostemma sp. Ling Shein Mang 87891
30. 60795 Gomphostemma sp. Ling Shein Mang 88219
31. 61216 Gomphostemma sp. Ling Shein Mang 87974
32. 61446 Gomphostemma sp. Ling Shein Mang 87677
33. 62093 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS 455
34. 62094 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS 584
35. 62107 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS 474
36. 62291 Gomphostemma sp. Romklao Botanical Garden 2555 578
37. 62357 Gomphostemma sp. Romklao Botanical Garden 2555 644
38. 64454 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 3003
39. 67830 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri 10510
40. 68388 Gomphostemma sp. C. Maknoi 4491
41. 68725 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri 10636
42. 76455 Gomphostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94346
43. 73374 Gomphostemma sp. C. Lakoet 532
44. 75759 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 4344
45. 75991 Gomphostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95388
46. 80476 Gomphostemma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 291
47. 85506 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8205
48. 85698 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 5039
49. 85700 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 5041
50. 85783 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul et al. 5122
51. 86536 Gomphostemma sp. W. Tanming 988
52. 86908 Gomphostemma sp. C. Glamwaewwong 58 201
53. 87501 Gomphostemma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 343
54. 88472 Gomphostemma sp. N. Muangyen 324
55. 88544 Gomphostemma sp. N. Muangyen 396
56. 88803 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8405
57. 89298 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8146
58. 93458 Gomphostemma sp. S. Daoh 20
59. 93515 Gomphostemma sp. T. Pingyot 38
60. 93623 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5806
61. 105090 Gomphostemma sp. C. Maknoi 6280
62. 105196 Gomphostemma sp. C. Maknoi 6432
63. 105330 Gomphostemma sp. T. Khambai 236
64. 116166 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6818
65. 125352 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7095
66. 131471 Gomphostemma sp. Chusie Trisonthi BD 60
67. 133765 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7661
68. 133769 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7665
69. 135717 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7685
70. 135908 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7876
71. 138440 Gomphostemma sp. K. Inthamma 1716
72. 138448 Gomphostemma sp. K. Inthamma 1724
73. 139748 Gomphostemma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3990
74. 142021 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 719
75. 142667 Gomphostemma sp. C. Maknoi et al. 5079

ปิด

QR code