ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75483
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095165
Collected date

วันที่เก็บ

6 Sep 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous dipterocarp forest, forest edge. Tree ca. 4 m in height. Flowers creamy yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

155    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 257 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 257
2. 1567 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 1567
3. 25566 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 1217
4. 28912 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28912
5. 28985 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28985
6. 35844 Glochidion sp. C. Maknoi 1776
7. 36617 Glochidion sp. C. Maknoi 1937
8. 37214 Glochidion sp. C. Maknoi 2096
9. 38806 Glochidion sp. C. Maknoi 2476
10. 39682 Glochidion sp. M. Norsaengsri 4770
11. 41894 Glochidion sp. P. Wessumritt 327
12. 43369 Glochidion sp. D. Khrueasan MS525
13. 46545 Glochidion sp. M. Norsaengsri 3516
14. 48333 Glochidion sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49508
15. 49467 Glochidion sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17585
16. 49821 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6341
17. 49843 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6363
18. 50611 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 52
19. 50618 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 157
20. 50638 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 200
21. 51016 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2622
22. 51045 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2651
23. 53847 Glochidion sp. C. Maknoi 3129
24. 56046 Glochidion sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8661
25. 56883 Glochidion sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9193
26. 57080 Glochidion sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9359
27. 61905 Glochidion sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087401
28. 61849 Glochidion sp. Ling Shein Man 087311
29. 62100 Glochidion sp. D. Khrueasan MS427
30. 64374 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2923
31. 64380 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2929
32. 65742 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10234
33. 66252 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3290
34. 66975 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3557
35. 67100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3682
36. 67110 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3692
37. 68915 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089564
38. 68939 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089491
39. 69168 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089251
40. 71683 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091127
41. 71801 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091025
42. 72818 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10924
43. 72881 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10998
44. 73501 Glochidion sp. C. Lakoet 0661
45. 73597 Glochidion sp. W. Pongamornkul 04007
46. 73841 Glochidion sp. P. Phaosrichai 83
47. 75288 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094963
48. 75310 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094991
49. 75351 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095051
50. 75563 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094505
51. 75907 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095425
52. 76221 Glochidion sp. C. Maknoi 6767
53. 76510 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094022
54. 77887 Glochidion sp. M. Norsaengsri 11149
55. 79706 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097626
56. 79707 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097303
57. 80205 Glochidion sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-21
58. 83233 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4768
59. 83120 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4655
60. 83213 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4748
61. 83778 Glochidion sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2805
62. 84035 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4821
63. 84177 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4963
64. 84277 Glochidion sp. W. Khattiyot 368
65. 85249 Glochidion sp. C. Maknoi 7897
66. 85479 Glochidion sp. C. Maknoi 8178
67. 85529 Glochidion sp. C. Maknoi 8228
68. 85591 Glochidion sp. C. Maknoi 8290
69. 85855 Glochidion sp. M. Norsaengsri 12508
70. 86988 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 281/58
71. 87327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-169
72. 87072 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 365/58
73. 87271 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-113
74. 87294 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-136
75. 87307 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-149
76. 89678 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5664
77. 90272 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-195
78. 90344 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-267
79. 90386 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-308
80. 91014 Glochidion sp. N. Muangyen 1024
81. 93532 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5715
82. 93620 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5803
83. 95595 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5956
84. 95609 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5970
85. 96314 Glochidion sp. Prince of Songkla University 30
86. 97031 Glochidion sp. C. Maknoi 5471
87. 98327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-207
88. 98347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-227
89. 98577 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-054
90. 101100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6121
91. 102735 Glochidion sp. V. Nguanchoo 1034
92. 105272 Glochidion sp. C. Maknoi 6508
93. 104924 Glochidion sp. C. Maknoi 6081
94. 105759 Glochidion sp. Pimsiri PN006
95. 106023 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6499
96. 106417 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 872
97. 106869 Glochidion sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 580
98. 108352 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6560
99. 108373 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6581
100. 110203 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1076
101. 111067 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-016
102. 111365 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-313
103. 111591 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-114
104. 111645 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-168
105. 113347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-48
106. 112989 Glochidion sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-21
107. 113048 Glochidion sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6653
108. 116141 Glochidion sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6793
109. 116912 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-104
110. 117038 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-231
111. 117067 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-260
112. 118113 Glochidion sp. N. Pan-in 073
113. 118115 Glochidion sp. N. Pan-in 075
114. 118270 Glochidion sp. K. Inthamma 158
115. 118418 Glochidion sp. K. Inthamma 317
116. 118859 Glochidion sp. K. Inthamma 437
117. 120957 Glochidion sp. N. Muangyen 2939
118. 121797 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1857
119. 123517 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-055
120. 123753 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-290
121. 125340 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7083
122. 125344 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7087
123. 128520 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2321
124. 130160 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2336
125. 130238 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2414
126. 130240 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2416
127. 130425 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2567
128. 130939 Glochidion sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1212
129. 130943 Glochidion sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1216
130. 131478 Glochidion sp. Chusie Trisonthi BD 63
131. 132284 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7410
132. 132309 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7435
133. 132465 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7307
134. 132499 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7379
135. 133606 Glochidion sp. Natdanai Pan-in V 391
136. 134332 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2682
137. 134536 Glochidion sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3171
138. 134550 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3185
139. 135730 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7698
140. 135809 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7777
141. 136014 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7976
142. 136408 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3433
143. 136507 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3532
144. 137395 Glochidion sp. K. Kertsawang 2649
145. 137672 Glochidion sp. K. Inthamma 1256
146. 137703 Glochidion sp. K. Inthamma 1287
147. 137868 Glochidion sp. K. Inthamma 1452
148. 138415 Glochidion sp. K. Inthamma 1691
149. 138597 Glochidion sp. K. Inthamma 1858
150. 138679 Glochidion sp. Natdanai Pan-in 554
151. 139159 Glochidion sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 474
152. 140181 Glochidion sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10228
153. 140666 Glochidion sp. Yumiko baba, Win Win Nwe - 101820
154. 140965 Glochidion sp. W. Pongamornkul - 8130
155. 140968 Glochidion sp. W. Pongamornkul - 8133

ปิด

QR code