ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75674
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedyotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 562
Collected date

วันที่เก็บ

12 Aug 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 40-60 cm high. Flowers white. In deciduous dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

580
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

335    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3404 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3404
2. 3424 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3424
3. 3738 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3738
4. 3794 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3794
5. 3977 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3977
6. 4495 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4495
7. 4657 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4657
8. 5156 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5156
9. 5292 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5292
10. 6936 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 6936
11. 7583 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 7583
12. 8725 Hedyotis sp. W. Nanakorn 8725
13. 9230 Hedyotis sp. W. Nanakorn 9230
14. 10499 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 158
15. 10534 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 195
16. 11610 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 209
17. 11667 Hedyotis sp. P. Srisanga 255
18. 13619 Hedyotis sp. P. Suksathan 1385
19. 14396 Hedyotis sp. P. Suksathan 1701
20. 14398 Hedyotis sp. P. Suksathan 1703
21. 14756 Hedyotis sp. K. Larsen et al. 45737
22. 14901 Hedyotis sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 441
23. 15281 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 809
24. 15718 Hedyotis sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1820
25. 16198 Hedyotis sp. S. Intamusik 66
26. 17085 Hedyotis sp. P. Suksathan 2414
27. 17104 Hedyotis sp. P. Suksathan 2433
28. 16847 Hedyotis sp. P. Suksathan 2256
29. 16899 Hedyotis sp. P. Suksathan 2308
30. 16925 Hedyotis sp. P. Suksathan 2334
31. 18266 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1038
32. 18782 Hedyotis sp. W. Nanakorn 620
33. 19440 Hedyotis sp. P. Suksathan 2688
34. 20259 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1318
35. 21059 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1632
36. 21116 Hedyotis sp. C. Maknoi 114.1
37. 21326 Hedyotis sp. P. Srisanga 2177
38. 21360 Hedyotis sp. S. Watthana 1367
39. 22363 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1933
40. 23437 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 962
41. 25655 Hedyotis sp. C. Maknoi 191
42. 27213 Hedyotis sp. P. Suksathan 3866
43. 27635 Hedyotis sp. C. Maknoi 821
44. 27658 Hedyotis sp. C. Maknoi 844
45. 27730 Hedyotis sp. C. Maknoi 916
46. 27734 Hedyotis sp. C. Maknoi 920
47. 28450 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-10
48. 28187 Hedyotis sp. S. Watthana & S. Pumicong 2079
49. 28288 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-15
50. 29066 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2644
51. 28992 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2548
52. 30309 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1264
53. 31187 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2862
54. 31272 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2947
55. 31507 Hedyotis sp. C. Maknoi 1629
56. 31705 Hedyotis sp. C. Maknoi 1663
57. 31761 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1168
58. 31771 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1178
59. 31826 Hedyotis sp. C. Maknoi 1543
60. 31963 Hedyotis sp. C. Maknoi 1125
61. 31968 Hedyotis sp. C. Maknoi 1130
62. 34110 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2035
63. 34410 Hedyotis sp. Warintorn K. 08-240
64. 35194 Hedyotis sp. C. Maknoi 2422
65. 35456 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8277
66. 35527 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8352
67. 35601 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8435
68. 36315 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2262
69. 36873 Hedyotis sp. P. Wessumritt 21
70. 36377 Hedyotis sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3020
71. 36496 Hedyotis sp. C. Maknoi 1816
72. 37096 Hedyotis sp. P. Suksathan 4659
73. 38906 Hedyotis sp. C. Maknoi 2576
74. 38193 Hedyotis sp. P. Wessumritt 119
75. 38800 Hedyotis sp. C. Maknoi 2470
76. 40274 Hedyotis sp. C. Maknoi 2636
77. 41215 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5604
78. 41816 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 92
79. 41825 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 106
80. 42637 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6120
81. 42675 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6159
82. 43451 Hedyotis sp. K. Kertsawang 1272
83. 45974 Hedyotis sp. C. Maknoi 3886
84. 46108 Hedyotis sp. C. Maknoi 3803
85. 46290 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 13
86. 46327 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3322
87. 46443 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2518
88. 46494 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2569
89. 46579 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3550
90. 46658 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5632
91. 47003 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 224
92. 47036 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 257
93. 47918 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7086
94. 47864 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7032
95. 48440 Hedyotis sp. K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-4477
96. 47950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7118
97. 47964 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7132
98. 48146 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0119
99. 48500 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38724
100. 49997 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38407
101. 50460 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00013
102. 50474 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00030
103. 50772 Hedyotis sp. S. Watthana 3501
104. 51220 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2635
105. 53552 Hedyotis sp. Yin-Jiantao 1252
106. 53877 Hedyotis sp. C. Maknoi 3159
107. 53892 Hedyotis sp. C. Maknoi 3174
108. 53917 Hedyotis sp. C. Maknoi 3199
109. 55824 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
110. 55825 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
111. 55826 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
112. 55833 Hedyotis sp. Sawai 1038
113. 55835 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
114. 55842 Hedyotis sp. S. Mattapha 672
115. 55843 Hedyotis sp. S. Bunwong 307
116. 55844 Hedyotis sp. S. Bunwong et al. 172
117. 55895 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. 122/2003
118. 55994 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8609
119. 56005 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8620
120. 56075 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8854
121. 56880 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9190
122. 57279 Hedyotis sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0105
123. 58236 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8768
124. 58563 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9598
125. 58595 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9630
126. 59269 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9806
127. 62204 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0465
128. 62848 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10060
129. 62888 Hedyotis sp. C. Lakoet 224
130. 63849 Hedyotis sp. P. Thongson 34
131. 64040 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6948
132. 64067 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6999
133. 64489 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3038
134. 65034 Hedyotis sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6296
135. 66299 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3337
136. 66756 Hedyotis sp. C. Maknoi 4250
137. 67492 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2070
138. 67636 Hedyotis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 903
139. 67801 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10481
140. 67885 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10565
141. 68254 Hedyotis sp. C. Maknoi 4359
142. 70373 Hedyotis sp. C. Maknoi 3240
143. 70375 Hedyotis sp. C. Maknoi 3242
144. 70399 Hedyotis sp. C. Maknoi 3266
145. 70406 Hedyotis sp. C. Maknoi 3273
146. 70407 Hedyotis sp. C. Maknoi 3274
147. 71189 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2851
148. 72681 Hedyotis sp. C. Maknoi 4916
149. 72846 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10959
150. 73264 Hedyotis sp. C. Lakoet 0422
151. 73337 Hedyotis sp. C. Lakoet 0495
152. 75079 Hedyotis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2517
153. 74809 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 04283
154. 75382 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095481
155. 75468 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095138
156. 75928 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094681A
157. 75975 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094320
158. 76003 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095359
159. 76249 Hedyotis sp. C. Maknoi 7099
160. 76569 Hedyotis sp. C. Maknoi 7138
161. 77640 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 11564
162. 79983 Hedyotis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097754
163. 80775 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 534
164. 80862 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 438
165. 81476 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11721
166. 81688 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11728
167. 82950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 12334
168. 85571 Hedyotis sp. C. Maknoi 8270
169. 85578 Hedyotis sp. C. Maknoi 8277
170. 84694 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3475
171. 85489 Hedyotis sp. C. Maknoi 8188
172. 86159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-163
173. 86311 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-315
174. 86514 Hedyotis sp. W. Tanming 966
175. 86865 Hedyotis sp. C. Glamwaewwong 158/58
176. 87561 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-401
177. 88461 Hedyotis sp. N. Muangyen 313
178. 89333 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5433
179. 89411 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5511
180. 89626 Hedyotis sp. C. Maknoi 6379
181. 91031 Hedyotis sp. N. Muangyen 1041
182. 91288 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 489
183. 92485 Hedyotis sp. L. Kamkom s.n.
184. 92607 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 325
185. 93456 Hedyotis sp. S. Daoh 18
186. 93747 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3666
187. 94149 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5849
188. 94240 Hedyotis sp. N. Muangyen 1368
189. 94301 Hedyotis sp. N. Muangyen 1429
190. 94843 Hedyotis sp. S. Bunma 109
191. 94844 Hedyotis sp. S. Bunma 109.1
192. 94845 Hedyotis sp. S. Bunma 108
193. 95116 Hedyotis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-155
194. 96038 Hedyotis sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4221
195. 97078 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 462
196. 97104 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 488
197. 98277 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-157
198. 98330 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-210
199. 98345 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-225
200. 98447 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-327
201. 98448 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-328
202. 98712 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-189
203. 98844 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-321
204. 98875 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-352
205. 100793 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-396
206. 100800 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-403
207. 100833 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 560
208. 104235 Hedyotis sp. S. Kamonnate 702
209. 104250 Hedyotis sp. S. Kamonnate 814
210. 104481 Hedyotis sp. T. Khambai 504
211. 104577 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 6354
212. 104624 Hedyotis sp. C. Maknoi 5768
213. 104751 Hedyotis sp. C. Maknoi 5627
214. 104953 Hedyotis sp. C. Maknoi 6110
215. 104958 Hedyotis sp. C. Maknoi 6115
216. 105237 Hedyotis sp. C. Maknoi 6473
217. 106251 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 707
218. 106463 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 918
219. 106764 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 484
220. 106887 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 598
221. 107452 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-224
222. 107501 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-279
223. 111009 Hedyotis sp. K. Kertsawang 4578
224. 111159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-107
225. 111172 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-120
226. 111305 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-253
227. 111316 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-264
228. 111340 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-288
229. 111415 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-363
230. 111456 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-404
231. 111457 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-405
232. 111474 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-422
233. 111501 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-024
234. 111548 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-071
235. 111553 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-076
236. 111563 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-086
237. 111612 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-135
238. 111674 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-197
239. 111724 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-244
240. 111744 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-264
241. 111762 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-282
242. 111778 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-298
243. 112490 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1267
244. 113174 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6777
245. 113201 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3895
246. 113420 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-121
247. 113627 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-328
248. 113666 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-367
249. 113688 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-389
250. 113698 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-399
251. 113770 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-020
252. 114003 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-253
253. 114027 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-277
254. 113817 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-067
255. 113820 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-070
256. 113866 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-116
257. 113876 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-126
258. 113958 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-208
259. 114114 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-364
260. 114135 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-385
261. 114177 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-427
262. 116069 Hedyotis sp. K. Wangwasit 180913-3
263. 116937 Hedyotis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-129
264. 117448 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1540
265. 117620 Hedyotis sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1712
266. 117852 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-222
267. 117872 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-242
268. 117878 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-248
269. 117937 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-307
270. 117954 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-324
271. 118284 Hedyotis sp. K. Inthamma 172
272. 118547 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3853
273. 118583 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3889
274. 120943 Hedyotis sp. N. Muangyen 2925
275. 121427 Hedyotis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1047
276. 122962 Hedyotis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-433
277. 121785 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1845
278. 122106 Hedyotis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1439
279. 123629 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-165
280. 123631 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-167
281. 123496 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-034
282. 123507 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-045
283. 123540 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-078
284. 123556 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-094
285. 123558 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-096
286. 123642 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-179
287. 123648 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-185
288. 123724 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-261
289. 123725 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-262
290. 123801 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-338
291. 123819 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-356
292. 123830 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-367
293. 123836 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-373
294. 125071 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 693
295. 125971 Hedyotis sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9802
296. 126810 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4051
297. 126891 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4133
298. 128500 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2301
299. 128517 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2318
300. 129561 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4419
301. 130299 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2475
302. 130416 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2558
303. 130492 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2633
304. 130609 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 886
305. 130671 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 948
306. 131485 Hedyotis sp. Chusie Trisonthi BD 68
307. 133386 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 169
308. 133413 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 197
309. 133449 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 233
310. 133467 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 251
311. 133468 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 252
312. 133473 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 257
313. 133475 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 259
314. 133658 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 443
315. 133698 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 483
316. 133704 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 489
317. 133710 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 495
318. 133734 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7630
319. 134091 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3556
320. 134242 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3676
321. 134385 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2735
322. 134418 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2768
323. 134444 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2794
324. 135774 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 7742
325. 135854 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 7822
326. 135861 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 7829
327. 137172 Hedyotis sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103019
328. 138294 Hedyotis sp. K. Inthamma 1570
329. 138299 Hedyotis sp. K. Inthamma 1575
330. 138673 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 548
331. 138712 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 587
332. 139128 Hedyotis sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 440
333. 139270 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 627
334. 139271 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 628
335. 139272 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 629

ปิด

QR code