ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 779
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glycosmis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 779
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jun 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in evergreen forest. Leaves simple, alternate, elliptic. Flower solitary on axillary. Fruit greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3488 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 3488
2. 3492 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 3492
3. 5993 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 5993
4. 6952 Glycosmis sp. S. Watthana et al. s.n.
5. 8602 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8602
6. 8697 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8697
7. 8698 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8698
8. 14289 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 860
9. 16628 Glycosmis sp. P. Srisanga 1222
10. 18128 Glycosmis sp. P. Srisanga 1681
11. 31205 Glycosmis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2880
12. 31595 Glycosmis sp. A. Keratikornkol 384
13. 36199 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3656
14. 40128 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 5234
15. 45691 Glycosmis sp. D. Khrueasan MS-31
16. 45708 Glycosmis sp. D. Khrueasan MS-31
17. 48296 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 6540
18. 51410 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7480
19. 51615 Glycosmis sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1288
20. 51775 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7829
21. 51726 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7780
22. 52547 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1630
23. 52626 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1711
24. 52638 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1723
25. 54974 Glycosmis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1890
26. 59065 Glycosmis sp. Li-Jianwu 374
27. 59615 Glycosmis sp. T. Khambai 26
28. 61595 Glycosmis sp. Ling Shein Man 087218
29. 63534 Glycosmis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6586
30. 63908 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9926
31. 63920 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9939
32. 66071 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10315
33. 66529 Glycosmis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3349
34. 70833 Glycosmis sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 042
35. 75915 Glycosmis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095255
36. 77838 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-53
37. 78822 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-100
38. 78823 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-101
39. 78824 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-102
40. 78830 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-108
41. 80002 Glycosmis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097839
42. 80206 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-22
43. 81098 Glycosmis sp. C. Maknoi 7279
44. 81158 Glycosmis sp. C. Maknoi 7339
45. 81950 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 11983
46. 81999 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 12032
47. 85100 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3335
48. 85470 Glycosmis sp. C. Maknoi 8169
49. 85385 Glycosmis sp. C. Maknoi 8033
50. 85535 Glycosmis sp. C. Maknoi 8234
51. 85584 Glycosmis sp. C. Maknoi 8283
52. 86273 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-277
53. 87461 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-303
54. 88756 Glycosmis sp. C. Maknoi 8358
55. 88796 Glycosmis sp. C. Maknoi 8398
56. 90190 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-113
57. 90216 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-139
58. 90504 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-426
59. 98367 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-247
60. 98375 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-255
61. 104742 Glycosmis sp. C. Maknoi 5617
62. 104754 Glycosmis sp. C. Maknoi 5630
63. 104793 Glycosmis sp. C. Maknoi 5669
64. 105006 Glycosmis sp. C. Maknoi 6195
65. 114354 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4697
66. 117107 Glycosmis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-300
67. 123711 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-248
68. 133214 Glycosmis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1002
69. 134102 Glycosmis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3567
70. 134430 Glycosmis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2780
71. 134568 Glycosmis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3203
72. 135293 Glycosmis sp. C. Leeratiwong 19-1808
73. 137224 Glycosmis sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103163

ปิด

QR code