ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75768
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Physalis angulata L.
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094649
Collected date

วันที่เก็บ

28 Aug 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest, sunny place. Herb ca. 60 cm in height. Flowers creamy yellow, fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Magway, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1054 Physalis angulata L. W. Nanakorn et al. 1054
2. 3228 Physalis angulata L. W. Nanakorn et al. 3228
3. 7204 Physalis angulata L. W. Nanakorn et al. 7204
4. 16711 Physalis angulata L. S. Sasrirat 160
5. 26519 Physalis angulata L. T. Maeda FOK-610221
6. 32091 Physalis angulata L. S. Chongko 547
7. 36048 Physalis angulata L. Jatupol K. 08-389
8. 41788 Physalis angulata L. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 37
9. 45954 Physalis angulata L. C. Maknoi 3866
10. 55452 Physalis angulata L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8440
11. 57954 Physalis angulata L. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9056
12. 65106 Physalis angulata L. K. Srithi 557
13. 66943 Physalis angulata L. W. Pongamornkul 3525
14. 67027 Physalis angulata L. W. Pongamornkul 3609
15. 68100 Physalis angulata L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 576
16. 69084 Physalis angulata L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089340
17. 70861 Physalis angulata L. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 078
18. 75892 Physalis angulata L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094449
19. 79201 Physalis angulata L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-396
20. 80280 Physalis angulata L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-96
21. 84605 Physalis angulata L. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3847
22. 87533 Physalis angulata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-375
23. 91841 Physalis angulata L. N. Muangyen 1209
24. 92992 Physalis angulata L. D. Argyriou 271
25. 95039 Physalis angulata L. Chusie & Trithip Sukho MHR007
26. 95550 Physalis angulata L. N. Muangyen 1747
27. 107570 Physalis angulata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-357
28. 108661 Physalis angulata L. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5265
29. 109331 Physalis angulata L. K. Horiuchi, M. Takahashi et al. FOK-063602
30. 109870 Physalis angulata L. TLBG 416(B)
31. 112663 Physalis angulata L. N. Muangyen 2150
32. 118515 Physalis angulata L. K. Kertsawang 3821
33. 123596 Physalis angulata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-132
34. 125156 Physalis angulata L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1571
35. 127320 Physalis angulata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1955
36. 127383 Physalis angulata L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5891
37. 128711 Physalis angulata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2151
38. 128808 Physalis angulata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2248
39. 129413 Physalis angulata L. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4271

ปิด

QR code