ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 75737
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aeschynanthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Gesneriaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 4322
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte in dry evergreen forest. Corolla tube red, inner side yellow with dark red mottled.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1400
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2353 Aeschynanthus sp. W. Nanakorn et al. 2353
2. 8545 Aeschynanthus sp. W. Nanakorn et al. 8545
3. 16999 Aeschynanthus sp. P. Srisanga 1316
4. 18728 Aeschynanthus sp. P. Srisanga 1886
5. 21844 Aeschynanthus sp. S. Watthana, P. Suksathan 1636
6. 28131 Aeschynanthus sp. S. Watthana 2122
7. 29425 Aeschynanthus sp. P. Suksathan 3522
8. 30294 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1249
9. 31147 Aeschynanthus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2822
10. 31391 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 855
11. 31411 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 875
12. 35661 Aeschynanthus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8505
13. 47054 Aeschynanthus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 275
14. 50041 Aeschynanthus sp. C. Phengklai T 49888
15. 50774 Aeschynanthus sp. S. Watthana 3503
16. 64499 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 3048
17. 73464 Aeschynanthus sp. C. Lakoet 624
18. 73917 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 11447
19. 73926 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 11456
20. 75736 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4321
21. 75738 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4323
22. 75739 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4324
23. 75750 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4335
24. 78045 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4390
25. 78118 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4463
26. 79778 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97798
27. 79779 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97742
28. 79780 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97352
29. 80663 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4520
30. 85743 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5083
31. 85768 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5107
32. 85787 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5126
33. 86066 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 70
34. 86069 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 73
35. 88210 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5216
36. 88547 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 399
37. 89437 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5537
38. 89094 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 685
39. 89361 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5461
40. 94489 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 1616
41. 94503 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 1630
42. 96301 Aeschynanthus sp. Prince of Songkla University 17
43. 96553 Aeschynanthus sp. C. Glamwaewwong 60 69
44. 100796 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 399
45. 100808 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 411
46. 104314 Aeschynanthus sp. S. Kamonnate 880
47. 104499 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 6276
48. 105941 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 6417
49. 111413 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 361
50. 111429 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 377
51. 112734 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2221
52. 112855 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 3693
53. 113764 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 14
54. 116511 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 135
55. 116944 Aeschynanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 136
56. 116731 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 354
57. 116781 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 404
58. 116995 Aeschynanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 188
59. 120600 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2366
60. 120705 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2687
61. 120817 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2799
62. 122621 Aeschynanthus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 92
63. 125571 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 3651
64. 128331 Aeschynanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2132
65. 131404 Aeschynanthus sp. Mamoru Kanzaki, Naho Ando 282285-Y 430
66. 131374 Aeschynanthus sp. Mamoru Kanzaki, Naho Ando 283365-D99-Y 235
67. 133354 Aeschynanthus sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1143
68. 136196 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 110
69. 137768 Aeschynanthus sp. K. Inthamma 1352
70. 137769 Aeschynanthus sp. K. Inthamma 1353
71. 138204 Aeschynanthus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3098
72. 138470 Aeschynanthus sp. K. Inthamma 1746
73. 138947 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3826
74. 142363 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 8664

ปิด

QR code