ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 75778
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Homonoia riparia Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94664
Collected date

วันที่เก็บ

28 Aug 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

H.-J. Esser (M)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest. Sunny wet place along stream. Shrub 1 m in height. Fruits green turn to red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3210 Homonoia riparia Lour. W. Nanakorn et al. 3210
2. 3272 Homonoia riparia Lour. W. Nanakorn et al. 3272
3. 5671 Homonoia riparia Lour. W. Nanakorn et al. 5671
4. 8704 Homonoia riparia Lour. W. Nanakorn et al. 8704
5. 9300 Homonoia riparia Lour. W. Nanakorn et al. 9300
6. 23139 Homonoia riparia Lour. P. Srisanga 2519
7. 27591 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 778
8. 27592 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 779
9. 27824 Homonoia riparia Lour. K. Kertsawang 574
10. 31437 Homonoia riparia Lour. P. Wessumritt, W. Boonchai 17
11. 31915 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 1359
12. 36780 Homonoia riparia Lour. P. Suksathan 4524
13. 38199 Homonoia riparia Lour. P. Wessumritt 125
14. 38567 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi, P. Srisanga 2339
15. 40215 Homonoia riparia Lour. M. Norsaengsri 5405
16. 43724 Homonoia riparia Lour. S. Gardner, P. Tippayasri ST 1874
17. 45089 Homonoia riparia Lour. M. Tanaros 491
18. 45860 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 3676
19. 46042 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 3737
20. 46106 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 3801
21. 46659 Homonoia riparia Lour. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5633
22. 49017 Homonoia riparia Lour. M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 2057
23. 49450 Homonoia riparia Lour. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai T 16654
24. 49892 Homonoia riparia Lour. M. Norsaengsri 6412
25. 53214 Homonoia riparia Lour. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7682
26. 53753 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 3034
27. 57955 Homonoia riparia Lour. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9057
28. 58407 Homonoia riparia Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 9442
29. 59730 Homonoia riparia Lour. S. Klongngern 25
30. 61085 Homonoia riparia Lour. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86712
31. 62462 Homonoia riparia Lour. Romklao Botanical Garden 2555 402
32. 62943 Homonoia riparia Lour. C. Lakoet 280
33. 65472 Homonoia riparia Lour. K. Srithi 233
34. 68577 Homonoia riparia Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2941
35. 69834 Homonoia riparia Lour. J. Murata, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 29224
36. 71856 Homonoia riparia Lour. B. Pantarod 64
37. 74481 Homonoia riparia Lour. Zhou-Shishun 8358
38. 76125 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 6670
39. 76788 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 4749
40. 79705 Homonoia riparia Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97229
41. 82718 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 7619
42. 84110 Homonoia riparia Lour. W. Pongamornkul 4896
43. 85378 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 8026
44. 88682 Homonoia riparia Lour. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 533
45. 88717 Homonoia riparia Lour. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 568
46. 89252 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 8102
47. 90433 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 355
48. 90283 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 206
49. 91972 Homonoia riparia Lour. K. Kertsawang 3537
50. 93749 Homonoia riparia Lour. K. Kertsawang 3668
51. 95906 Homonoia riparia Lour. N. Muangyen 1862
52. 106440 Homonoia riparia Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 895
53. 107065 Homonoia riparia Lour. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 777
54. 110854 Homonoia riparia Lour. N. Muangyen 2068
55. 113305 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 6
56. 113752 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 2
57. 115466 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi 5384
58. 116573 Homonoia riparia Lour. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 197
59. 116713 Homonoia riparia Lour. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 336
60. 117737 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 107
61. 117824 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 194
62. 118335 Homonoia riparia Lour. K. Inthamma 223
63. 118604 Homonoia riparia Lour. K. Kertsawang 3910
64. 123914 Homonoia riparia Lour. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5836
65. 124601 Homonoia riparia Lour. N. Muangyen 3178
66. 125004 Homonoia riparia Lour. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 626
67. 125125 Homonoia riparia Lour. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 747
68. 125501 Homonoia riparia Lour. N. Muangyen 3582
69. 131008 Homonoia riparia Lour. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1281
70. 131270 Homonoia riparia Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4623
71. 133338 Homonoia riparia Lour. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1127
72. 135338 Homonoia riparia Lour. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 122
73. 139601 Homonoia riparia Lour. T. Choopan et al. 2022 29
74. 142726 Homonoia riparia Lour. C. Maknoi et al. 5304

ปิด

QR code