ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
ภาพที่ 1  Thunbergia fragrans Roxb.
ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 75943
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia fragrans Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94711
Collected date

วันที่เก็บ

28 Aug 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest, semi-shade. Climber. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

86    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1199 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1199
2. 1249 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1249
3. 1309 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1309
4. 1372 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1372
5. 1609 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1609
6. 1936 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1936
7. 1972 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 1972
8. 4187 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 4187
9. 3436 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 3436
10. 4373 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 4373
11. 7101 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 7101
12. 9667 Thunbergia fragrans Roxb. W. Nanakorn et al. 9667
13. 11649 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 220
14. 11958 Thunbergia fragrans Roxb. Serm 122
15. 14497 Thunbergia fragrans Roxb. S. Watthana, P. Srisanga, M. Norsaengsri 286
16. 17516 Thunbergia fragrans Roxb. W. Boonchai 16
17. 21109 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 176
18. 29702 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 981
19. 29756 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 1077
20. 29791 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 1112
21. 32081 Thunbergia fragrans Roxb. Pranee Palee 1071
22. 34068 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 1993
23. 37969 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3058
24. 38845 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 2515
25. 41187 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5576
26. 45687 Thunbergia fragrans Roxb. D. Khrueasan MS 768
27. 46698 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri 2844
28. 47337 Thunbergia fragrans Roxb. M. Inyaritt, S. Sittipracharat 4
29. 50269 Thunbergia fragrans Roxb. H. Takahashi T 63014
30. 50804 Thunbergia fragrans Roxb. S. Watthana 3533
31. 53305 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7971
32. 53378 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8050
33. 54435 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, P. Thongson 6874
34. 55411 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana 8399
35. 59908 Thunbergia fragrans Roxb. Romklao Botanical Garden 2554 299
36. 63422 Thunbergia fragrans Roxb. Li-Jianwu 812
37. 67975 Thunbergia fragrans Roxb. C. Lakoet 356
38. 68661 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3025
39. 69049 Thunbergia fragrans Roxb. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 671
40. 69712 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 381
41. 69713 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 544
42. 69714 Thunbergia fragrans Roxb. V. Nguanchoo 368
43. 70539 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 5867
44. 71561 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1098
45. 75761 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul 4346
46. 77770 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 736
47. 83391 Thunbergia fragrans Roxb. Ubonwan Upho UBON 502
48. 83675 Thunbergia fragrans Roxb. S. Bunma s.n.
49. 83676 Thunbergia fragrans Roxb. S. Bunma s.n.
50. 84301 Thunbergia fragrans Roxb. W. Khattiyot 392
51. 85862 Thunbergia fragrans Roxb. M. Norsaengsri 12515
52. 86535 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 987
53. 86611 Thunbergia fragrans Roxb. W. Tanming 834
54. 86996 Thunbergia fragrans Roxb. C. Glamwaewwong 58 289
55. 87376 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 218
56. 88437 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 289
57. 87466 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 308
58. 87578 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 418
59. 91175 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3615
60. 93554 Thunbergia fragrans Roxb. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5737
61. 94297 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 1425
62. 100849 Thunbergia fragrans Roxb. P. Phaosrichai 576
63. 100936 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 498
64. 103880 Thunbergia fragrans Roxb. S. Kamonnate 676
65. 105010 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi 6199
66. 109671 Thunbergia fragrans Roxb. Orathai Saibua 2
67. 109783 Thunbergia fragrans Roxb. TLBG 69
68. 110044 Thunbergia fragrans Roxb. P. Panyadee 128
69. 110264 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5381
70. 110570 Thunbergia fragrans Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5685
71. 114866 Thunbergia fragrans Roxb. T. Choopan et al. 2016 14
72. 115284 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 819
73. 117172 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 2439
74. 121408 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1028
75. 120575 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 2341
76. 120626 Thunbergia fragrans Roxb. N. Muangyen 2609
77. 123493 Thunbergia fragrans Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 31
78. 125755 Thunbergia fragrans Roxb. K. Punchay 706
79. 127756 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2643
80. 129731 Thunbergia fragrans Roxb. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4589
81. 130556 Thunbergia fragrans Roxb. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 833
82. 132053 Thunbergia fragrans Roxb. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2862
83. 134301 Thunbergia fragrans Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2651
84. 134357 Thunbergia fragrans Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2707
85. 136639 Thunbergia fragrans Roxb. Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103760
86. 142277 Thunbergia fragrans Roxb. Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10702

ปิด

QR code