ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 76214
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6760
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub/small tree; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

154    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 847 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 0847
2. 967 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 967
3. 1671 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 1671
4. 3347 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 3347
5. 3863 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 3863
6. 4117 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 4117
7. 7184 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 7184
8. 8817 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 8817
9. 9144 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 9144
10. 10526 Memecylon sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 187
11. 12382 Memecylon sp. P. Suksathan 1277
12. 14975 Memecylon sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 515
13. 15232 Memecylon sp. P. Srisanga 947
14. 20626 Memecylon sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1525
15. 23785 Memecylon sp. P. Srisanga 2706
16. 25950 Memecylon sp. P. Suksathan 3607
17. 27652 Memecylon sp. C. Maknoi 838
18. 27528 Memecylon sp. C. Maknoi 715
19. 27873 Memecylon sp. K. Wangwasit 050615-16
20. 31763 Memecylon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1170
21. 31791 Memecylon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1198
22. 34597 Memecylon sp. P. Suksathan 4404
23. 36009 Memecylon sp. Jatupol K. 08-350
24. 36646 Memecylon sp. C. Maknoi 1966
25. 37218 Memecylon sp. C. Maknoi 2100
26. 37979 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3076
27. 37999 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3436
28. 38026 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3677
29. 38391 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2163
30. 38417 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2189
31. 38490 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2262
32. 38552 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2324
33. 41225 Memecylon sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5614
34. 41444 Memecylon sp. M. Norsaengsri 4130
35. 45291 Memecylon sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3613
36. 45512 Memecylon sp. N. Romkham 162
37. 45918 Memecylon sp. C. Maknoi 3831
38. 46293 Memecylon sp. S. Sawangsawat 22
39. 46801 Memecylon sp. M. Tanaros 202
40. 49018 Memecylon sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1067
41. 49138 Memecylon sp. S. Watthana 3401
42. 49964 Memecylon sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33606
43. 49966 Memecylon sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33704
44. 50387 Memecylon sp. H. Takahashi T-63402
45. 50416 Memecylon sp. Shunsuke Tsugaru T-61658
46. 50568 Memecylon sp. P. Wessumritt 111
47. 50622 Memecylon sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 43
48. 52193 Memecylon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1435
49. 52946 Memecylon sp. C. Maknoi 3941
50. 53388 Memecylon sp. M. Norsaengsri 5649
51. 53875 Memecylon sp. C. Maknoi 3157
52. 54358 Memecylon sp. T. Yingkhachorn 35
53. 54926 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1839
54. 55884 Memecylon sp. S. Bunwong et al. 215
55. 55887 Memecylon sp. S. Bunwong et al. 264
56. 56962 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2047
57. 57675 Memecylon sp. C. Maknoi 4092
58. 57847 Memecylon sp. P. Thongroy 57
59. 58198 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8730
60. 58463 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9498
61. 58472 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9507
62. 59115 Memecylon sp. Yin-Jiantao 1860
63. 59560 Memecylon sp. Romklao Botanical Garden 0166/2554
64. 59917 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2073
65. 62559 Memecylon sp. Romklao Botanical Garden 0499/2555
66. 63462 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6718
67. 63431 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6683
68. 63711 Memecylon sp. M. Norsaengsri 3711
69. 63911 Memecylon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9929
70. 66123 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6825
71. 66691 Memecylon sp. C. Maknoi 4192
72. 67519 Memecylon sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 785
73. 67455 Memecylon sp. M. Norsaengsri et al. 0014
74. 67666 Memecylon sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 933
75. 68209 Memecylon sp. C. Maknoi 4314
76. 70498 Memecylon sp. C. Maknoi 3365
77. 70515 Memecylon sp. C. Maknoi 5843
78. 71512 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1049
79. 71462 Memecylon sp. W. Pongamornkul 3902
80. 72662 Memecylon sp. C. Maknoi 4897
81. 81246 Memecylon sp. C. Maknoi 7428
82. 83171 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4707
83. 83254 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4789
84. 83267 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4802
85. 83306 Memecylon sp. C. Maknoi 7823
86. 84498 Memecylon sp. K. Kertsawang 3351
87. 84886 Memecylon sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3965
88. 85794 Memecylon sp. W. Pongamornkul et al. 5133
89. 86073 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-077
90. 86182 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-186
91. 86285 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-289
92. 86397 Memecylon sp. M. Wongnak 868
93. 86961 Memecylon sp. C. Glamwaewwong 254/58
94. 87435 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-277
95. 87502 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-344
96. 94344 Memecylon sp. N. Muangyen 1471
97. 95582 Memecylon sp. W. Pongamornkul 5943
98. 96288 Memecylon sp. Prince of Songkla University 04
99. 96402 Memecylon sp. Mahasarakham University 85
100. 96449 Memecylon sp. Mahasarakham University 132
101. 98884 Memecylon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-361
102. 101695 Memecylon sp. W. Pongamornkul 6236
103. 102199 Memecylon sp. K. Kertsawang 4463
104. 104551 Memecylon sp. W. Pongamornkul 6328
105. 104636 Memecylon sp. C. Maknoi 5780
106. 104662 Memecylon sp. C. Maknoi 5895
107. 104965 Memecylon sp. C. Maknoi 6122
108. 105328 Memecylon sp. T. Khambai 234
109. 105508 Memecylon sp. C. Maknoi 6851
110. 105526 Memecylon sp. C. Maknoi 6869
111. 105606 Memecylon sp. C. Maknoi 7034
112. 105677 Memecylon sp. Thitiporn Pingyot 134
113. 109863 Memecylon sp. TLBG 406
114. 110760 Memecylon sp. N. Muangyen 1971
115. 110898 Memecylon sp. K. Kertsawang 4468
116. 110917 Memecylon sp. K. Kertsawang 4487
117. 110925 Memecylon sp. K. Kertsawang 4495
118. 113056 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6661
119. 113089 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6694
120. 113158 Memecylon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6761
121. 114111 Memecylon sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-361
122. 114965 Memecylon sp. T. Choopan et al. 2018-237
123. 116009 Memecylon sp. K. Wangwasit 180911-30
124. 116239 Memecylon sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6891
125. 116406 Memecylon sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-030
126. 118260 Memecylon sp. K. Inthamma 148
127. 118353 Memecylon sp. K. Inthamma 241
128. 118481 Memecylon sp. K. Inthamma 380
129. 118533 Memecylon sp. K. Kertsawang 3839
130. 118629 Memecylon sp. K. Kertsawang 3935
131. 118633 Memecylon sp. K. Kertsawang 3939
132. 122058 Memecylon sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1392
133. 123469 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-007
134. 125296 Memecylon sp. W. Pongamornkul 7039
135. 126865 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4107
136. 127248 Memecylon sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1883
137. 127768 Memecylon sp. P. Panyadee 124
138. 129462 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4320
139. 129530 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4388
140. 129531 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4389
141. 129727 Memecylon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4585
142. 130908 Memecylon sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1181
143. 132873 Memecylon sp. S. Pumikong 2019 27
144. 133372 Memecylon sp. P. Srisanga 4650
145. 133748 Memecylon sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7644
146. 134084 Memecylon sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3549
147. 134287 Memecylon sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3721
148. 134498 Memecylon sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3129
149. 134590 Memecylon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3225
150. 135304 Memecylon sp. C. Leeratiwong 21-1761
151. 137463 Memecylon sp. K. Kertsawang 2717
152. 137774 Memecylon sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1358
153. 139348 Memecylon sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1922
154. 139450 Memecylon sp. S. Pumikong 2022 13

ปิด

QR code