ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 76629
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea setuligera C.B. Clarke
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7198
Collected date

วันที่เก็บ

3 Sep 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sarayut Rakarcha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub, rachis red fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 31218 Leea setuligera C.B. Clarke P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2893
2. 36250 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri & C. Lakoet 2764
3. 36251 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri & C. Lakoet 3890
4. 36252 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri & C. Lakoet 3897
5. 38948 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 2618
6. 39010 Leea setuligera C.B. Clarke W. Pongamornkul 2355
7. 45986 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 3898
8. 50231 Leea setuligera C.B. Clarke J.F. Maxwell 10-22
9. 51808 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri & N. Tathana 7862
10. 52641 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1726
11. 53301 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7967
12. 53347 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8014
13. 56501 Leea setuligera C.B. Clarke Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051138
14. 59161 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri & N. Tathana 9698
15. 62031 Leea setuligera C.B. Clarke Ling Shein Man 087455
16. 64022 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri & P. Thongson 6909
17. 64699 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9963
18. 66814 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri 10412
19. 66972 Leea setuligera C.B. Clarke W. Pongamornkul 3554
20. 66992 Leea setuligera C.B. Clarke W. Pongamornkul 3574
21. 67898 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri 10578
22. 67906 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri 10586
23. 68591 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2955
24. 68829 Leea setuligera C.B. Clarke Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089655
25. 73159 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri 11329
26. 73858 Leea setuligera C.B. Clarke P. Phaosrichai 100
27. 75461 Leea setuligera C.B. Clarke Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095124
28. 75966 Leea setuligera C.B. Clarke Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094306
29. 76236 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 7086
30. 78708 Leea setuligera C.B. Clarke Ling Shien Mang 055017
31. 78710 Leea setuligera C.B. Clarke Ling Shien Mang 055263
32. 85394 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 8042
33. 86012 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-016
34. 85618 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 8317
35. 86480 Leea setuligera C.B. Clarke W. Tanming 932
36. 88389 Leea setuligera C.B. Clarke N. Muangyen 241
37. 88829 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 8430
38. 90800 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3408
39. 96081 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4265
40. 96136 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4320
41. 97043 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 5547
42. 104883 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 6017
43. 116022 Leea setuligera C.B. Clarke K. Wangwasit 180912-11
44. 117817 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-187
45. 121403 Leea setuligera C.B. Clarke W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1023
46. 126958 Leea setuligera C.B. Clarke W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1689
47. 127622 Leea setuligera C.B. Clarke W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2589
48. 127624 Leea setuligera C.B. Clarke W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2591

ปิด

QR code