ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 76497
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedychium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94001
Collected date

วันที่เก็บ

19 Aug 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, forest floor. Herb 2 m in height. Flowers white, lip with yellow patch at base with fragrance. See spirit collection.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1965
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15736 Hedychium sp. P. Suksathan s.n.
2. 19443 Hedychium sp. P. Suksathan 2691
3. 19444 Hedychium sp. P. Suksathan 2692
4. 18362 Hedychium sp. S. Watthana 874
5. 20002 Hedychium sp. C. Maknoi 51
6. 20901 Hedychium sp. P. Suksathan 3019
7. 20996 Hedychium sp. M. Norsaengsri 1569
8. 21126 Hedychium sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2000
9. 25987 Hedychium sp. P. Suksathan 3643
10. 30325 Hedychium sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1280
11. 35264 Hedychium sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8057
12. 35821 Hedychium sp. C. Maknoi 1753
13. 36079 Hedychium sp. Jatupol K. 08 420
14. 56557 Hedychium sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51455
15. 59763 Hedychium sp. Romklao Botanical Garden 50 617
16. 63072 Hedychium sp. Li-Jianwu 788
17. 69131 Hedychium sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89236
18. 70093 Hedychium sp. W. Pongamornkul 3713
19. 70172 Hedychium sp. N. Muangyen 59
20. 75493 Hedychium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95185
21. 76498 Hedychium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94002
22. 84162 Hedychium sp. W. Pongamornkul 4948
23. 85655 Hedychium sp. N. Muangyen 161
24. 86929 Hedychium sp. C. Glamwaewwong 58 222
25. 96711 Hedychium sp. C. Glamwaewwong 60 227
26. 98267 Hedychium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 147
27. 98488 Hedychium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 368
28. 102490 Hedychium sp. V. Nguanchoo 738
29. 104607 Hedychium sp. W. Pongamornkul 6384
30. 107195 Hedychium sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 22
31. 107383 Hedychium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 149
32. 110121 Hedychium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 994
33. 110208 Hedychium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1081
34. 111411 Hedychium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 359
35. 112343 Hedychium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1120
36. 117457 Hedychium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1549
37. 118118 Hedychium sp. N. Pan-in 78
38. 118192 Hedychium sp. N. Pan-in 152
39. 118291 Hedychium sp. K. Inthamma 179
40. 118926 Hedychium sp. K. Inthamma 512
41. 121773 Hedychium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1833
42. 123072 Hedychium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 66
43. 125349 Hedychium sp. W. Pongamornkul 7092
44. 125400 Hedychium sp. W. Pongamornkul 7143
45. 128214 Hedychium sp. K. Inthamma 1084
46. 128217 Hedychium sp. K. Inthamma 1087
47. 133423 Hedychium sp. Natdanai Pan-in V 207
48. 133485 Hedychium sp. Natdanai Pan-in V 269
49. 133572 Hedychium sp. Natdanai Pan-in V 357
50. 133693 Hedychium sp. Natdanai Pan-in V 478
51. 137370 Hedychium sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103499
52. 137371 Hedychium sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103218
53. 137980 Hedychium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2874
54. 138033 Hedychium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2927
55. 138198 Hedychium sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3092
56. 138307 Hedychium sp. K. Inthamma 1583
57. 138315 Hedychium sp. K. Inthamma 1591
58. 138647 Hedychium sp. Natdanai Pan-in 522
59. 141582 Hedychium sp. Suchanya Kantasa SK 70
60. 139295 Hedychium sp. Natdanai Pan-in 652
61. 139395 Hedychium sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1974
62. 141390 Hedychium sp. K. Inthamma KI 663
63. 141391 Hedychium sp. K. Inthamma KI 664
64. 142500 Hedychium sp. W. Pongamornkul 8801

ปิด

QR code