ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 76666
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Azadirachta indica A. Juss.
Family name

ชื่อวงศ์

MELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4618
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14052 Azadirachta indica A. Juss. P. Srisanga & S. Watthana 718
2. 24920 Azadirachta indica A. Juss. K. Kertsawang 436
3. 33206 Azadirachta indica A. Juss. Warintorn K. 08-190
4. 40001 Azadirachta indica A. Juss. M. Norsaengsri 5106
5. 40065 Azadirachta indica A. Juss. M. Norsaengsri 5170
6. 44887 Azadirachta indica A. Juss. W. Jareansup HN1307
7. 45373 Azadirachta indica A. Juss. N. Romkham 23
8. 45469 Azadirachta indica A. Juss. N. Romkham 119
9. 46140 Azadirachta indica A. Juss. N. Romkham 228
10. 53791 Azadirachta indica A. Juss. C. Maknoi 3072
11. 61890 Azadirachta indica A. Juss. Ling Shein Man 087290
12. 66379 Azadirachta indica A. Juss. W. Pongamornkul & Pongsri 3164
13. 66654 Azadirachta indica A. Juss. C. Maknoi 4156
14. 66708 Azadirachta indica A. Juss. C. Maknoi 4202
15. 67520 Azadirachta indica A. Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 786
16. 68400 Azadirachta indica A. Juss. C. Maknoi 4503
17. 81315 Azadirachta indica A. Juss. C. Maknoi 7497
18. 83468 Azadirachta indica A. Juss. Ubonwan Upho UBON 1016
19. 89210 Azadirachta indica A. Juss. N. Muangyen 799
20. 93216 Azadirachta indica A. Juss. N. Turreira-Garcia 315
21. 92884 Azadirachta indica A. Juss. N. Turreira Garcia 83
22. 92793 Azadirachta indica A. Juss. D. Argyriou 678
23. 92802 Azadirachta indica A. Juss. N. Turreira Garcia 667
24. 92977 Azadirachta indica A. Juss. D. Argyriou 286
25. 93669 Azadirachta indica A. Juss. Rukarcha 79
26. 93868 Azadirachta indica A. Juss. Kazumi Fujikawa 035979
27. 103559 Azadirachta indica A. Juss. Kasan and Sarayut 020
28. 112301 Azadirachta indica A. Juss. Buasroi Mala 36
29. 114968 Azadirachta indica A. Juss. T. Choopan et al. 2018-61
30. 120899 Azadirachta indica A. Juss. N. Muangyen 2881

ปิด

QR code