ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 7993
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xyris pauciflora Willd.
Family name

ชื่อวงศ์

XYRIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 7993
Collected date

วันที่เก็บ

7 Dec 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Erect herb in paddy field.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

11    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17290 Xyris pauciflora Willd. P. Suksathan 2599
2. 18872 Xyris pauciflora Willd. M. Norsaengsri 1120
3. 21743 Xyris pauciflora Willd. S. Watthana and P. Suksathan 1535
4. 27267 Xyris pauciflora Willd. K. Wangwasit 051223-13
5. 34775 Xyris pauciflora Willd. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3144
6. 36467 Xyris pauciflora Willd. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3111
7. 36765 Xyris pauciflora Willd. P. Suksathan 4509
8. 40486 Xyris pauciflora Willd. J.F. Maxwell 09-7
9. 88633 Xyris pauciflora Willd. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 484
10. 94319 Xyris pauciflora Willd. N. Muangyen 1447
11. 129231 Xyris pauciflora Willd. Akharasit Bunsongthae 48

ปิด

QR code