ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 8025
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Solanaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8025
Collected date

วันที่เก็บ

8 Dec 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m high by road side. Flower purple. Fruit orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

117    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1892 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 1892
2. 952 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 952
3. 993 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 993
4. 2505 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 2505
5. 3054 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3054
6. 3109 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3109
7. 3697 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3697
8. 3800 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3800
9. 4038 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4038
10. 4080 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4080
11. 4266 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4266
12. 4604 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4604
13. 4615 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4615
14. 4863 Solanum sp. M. Norsaengsri, S. Watthana 34
15. 5150 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 5150
16. 8118 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 8118
17. 9260 Solanum sp. P. Thongson 62
18. 10426 Solanum sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 103
19. 11367 Solanum sp. P. Thongson 27
20. 11887 Solanum sp. S. Sasrirat 92
21. 12017 Solanum sp. W. Pongamornkul 304
22. 15739 Solanum sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1841
23. 19406 Solanum sp. P. Suksathan 2654
24. 20392 Solanum sp. P. Thongson 137
25. 23300 Solanum sp. W. Pongamornkul 946
26. 23305 Solanum sp. W. Pongamornkul 951
27. 27690 Solanum sp. C. Maknoi 876
28. 27703 Solanum sp. C. Maknoi 889
29. 28467 Solanum sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 220805 28
30. 33264 Solanum sp. Jatupol K. 07 45
31. 34614 Solanum sp. M. Norsaengsri 3242
32. 34642 Solanum sp. M. Norsaengsri 3276
33. 34643 Solanum sp. M. Norsaengsri 3277
34. 35062 Solanum sp. W. Pongamornkul 1866
35. 35541 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8367
36. 35320 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8125
37. 35461 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8284
38. 36288 Solanum sp. W. Pongamornkul 2235
39. 38037 Solanum sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3695
40. 38523 Solanum sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2295
41. 40848 Solanum sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6068
42. 41025 Solanum sp. K. Kertsawang 950
43. 42807 Solanum sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6272
44. 43526 Solanum sp. Sumalee Lukhua s.n.
45. 46221 Solanum sp. N. Romkham 309
46. 46237 Solanum sp. M. Norsaengsri 3242
47. 46260 Solanum sp. M. Norsaengsri 3276
48. 47966 Solanum sp. M. Norsaengsri 7134
49. 48738 Solanum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51748
50. 49077 Solanum sp. S. Watthana 3336
51. 51206 Solanum sp. W. Pongamornkul 2812
52. 54490 Solanum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6989
53. 57186 Solanum sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 301
54. 58360 Solanum sp. K. Chanta 8
55. 61758 Solanum sp. Ling Shein Mang 87540
56. 62426 Solanum sp. Romklao Botanical Garden 2554 366
57. 64560 Solanum sp. W. Pongamornkul 3109
58. 64069 Solanum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 7018
59. 64409 Solanum sp. W. Pongamornkul 2958
60. 66939 Solanum sp. W. Pongamornkul 3521
61. 67587 Solanum sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 854
62. 67602 Solanum sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 869
63. 67751 Solanum sp. M. Norsaengsri 5809
64. 68675 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3039
65. 70365 Solanum sp. C. Maknoi 3232
66. 72874 Solanum sp. M. Norsaengsri 10991
67. 73341 Solanum sp. C. Lakoet 499
68. 74741 Solanum sp. W. Pongamornkul 4215
69. 75364 Solanum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95433
70. 75725 Solanum sp. W. Pongamornkul 4310
71. 80598 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3100
72. 81146 Solanum sp. C. Maknoi 7327
73. 81993 Solanum sp. M. Norsaengsri 12026
74. 84182 Solanum sp. W. Pongamornkul 4968
75. 84585 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3827
76. 84590 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3832
77. 84591 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3833
78. 85326 Solanum sp. C. Maknoi 7974
79. 86201 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 205
80. 87134 Solanum sp. S. Watthana 3884
81. 87214 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 57
82. 87421 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 263
83. 90261 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 184
84. 90854 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3463
85. 91919 Solanum sp. N. Muangyen 1287
86. 92631 Solanum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 22
87. 97002 Solanum sp. C. Maknoi 4822
88. 98766 Solanum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 243
89. 104613 Solanum sp. C. Maknoi 5757
90. 104819 Solanum sp. C. Maknoi 5695
91. 106210 Solanum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 666
92. 108674 Solanum sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5278
93. 110020 Solanum sp. TLBG 618
94. 110726 Solanum sp. N. Muangyen 1934
95. 110851 Solanum sp. N. Muangyen 2065
96. 111149 Solanum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 97
97. 112396 Solanum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1173
98. 113402 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 103
99. 113867 Solanum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 117
100. 113640 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 341
101. 114053 Solanum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 303
102. 114985 Solanum sp. T. Choopan et al. 2018 295
103. 115292 Solanum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 827
104. 116773 Solanum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 396
105. 117292 Solanum sp. N. Muangyen 2559
106. 123255 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 249
107. 123269 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 263
108. 123421 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 415
109. 123726 Solanum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 263
110. 124848 Solanum sp. N. Muangyen 3425
111. 128335 Solanum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2136
112. 130552 Solanum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 829
113. 134067 Solanum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3532
114. 135935 Solanum sp. W. Pongamornkul 7897
115. 136149 Solanum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 63
116. 136609 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3634
117. 138929 Solanum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3808

ปิด

QR code