ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 77551
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euodia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10946
Collected date

วันที่เก็บ

28 Apr 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m high. Flowers white, stamen 4.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

988
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1013 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 1013
2. 3084 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 3084
3. 3267 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 3267
4. 3795 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 3795
5. 3906 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 3906
6. 4265 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 4265
7. 4330 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 4330
8. 4733 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 4733
9. 5946 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 5946
10. 6280 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 6280
11. 6286 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 6286
12. 6336 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 6336
13. 6934 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 6934
14. 8712 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 8712
15. 9474 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 9474
16. 13987 Euodia sp. P. Srisanga, S. Watthana 653
17. 15189 Euodia sp. P. Srisanga 904
18. 15250 Euodia sp. P. Srisanga 965
19. 15849 Euodia sp. P. Srisanga, C. Puff 1024
20. 16286 Euodia sp. P. Srisanga 1143
21. 16332 Euodia sp. P. Srisanga 1189
22. 19127 Euodia sp. W. Nanakorn et al. 19127
23. 19528 Euodia sp. W. Pongamornkul 695
24. 25085 Euodia sp. C. Glamwaewwong 1035
25. 28346 Euodia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 250804 14
26. 28428 Euodia sp. NULL
27. 29839 Euodia sp. C. Maknoi 1431
28. 34228 Euodia sp. W. Pongamornkul 2152
29. 35044 Euodia sp. W. Pongamornkul 1848
30. 42736 Euodia sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6201
31. 45707 Euodia sp. D. Khrueasan MS 20
32. 47278 Euodia sp. Chusie KY 225
33. 47280 Euodia sp. Chusie KY 185
34. 47386 Euodia sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 54
35. 49870 Euodia sp. M. Norsaengsri 6390
36. 51050 Euodia sp. W. Pongamornkul 2656
37. 51187 Euodia sp. W. Pongamornkul 2793
38. 62427 Euodia sp. Romklao Botanical Garden 2554 367
39. 65918 Euodia sp. K. Srithi 290
40. 72806 Euodia sp. M. Norsaengsri 10912
41. 80735 Euodia sp. W. Pongamornkul 4592
42. 83869 Euodia sp. S. Sawangsawat 583
43. 85053 Euodia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3288
44. 85107 Euodia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3342
45. 86120 Euodia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 124
46. 101274 Euodia sp. N. Muangyen AKN 21
47. 102688 Euodia sp. V. Nguanchoo 980
48. 102736 Euodia sp. V. Nguanchoo 1035
49. 104596 Euodia sp. W. Pongamornkul 6373
50. 105926 Euodia sp. W. Pongamornkul 6402
51. 110732 Euodia sp. N. Muangyen 1940
52. 111462 Euodia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 410
53. 115290 Euodia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 825
54. 115257 Euodia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 792
55. 118375 Euodia sp. K. Inthamma 274
56. 134530 Euodia sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3165
57. 136125 Euodia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 39
58. 138433 Euodia sp. K. Inthamma 1709
59. 142053 Euodia sp. W. Pongamornkul 8533

ปิด

QR code