ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 77726
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uraria lagopodioides (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11645
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Procumbent herb to 40 cm high. Flowers pink. In deciduous dipterocarp forest, roadside.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

166
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 879 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 879
2. 1044 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1044
3. 1302 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1302
4. 1657 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1657
5. 1733 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1733
6. 3662 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 3662
7. 7094 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 7094
8. 8405 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Nanakorn et al. 8405
9. 11963 Uraria lagopodioides (L.) DC. Serm 127
10. 15432 Uraria lagopodioides (L.) DC. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 624
11. 23222 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Glamwaewwong 243
12. 35215 Uraria lagopodioides (L.) DC. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8004
13. 37836 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri 3801
14. 40545 Uraria lagopodioides (L.) DC. J.F. Maxwell 08-173
15. 41074 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5523
16. 41195 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5584
17. 47860 Uraria lagopodioides (L.) DC. M. Norsaengsri 7028
18. 54103 Uraria lagopodioides (L.) DC. Sawai 250
19. 55858 Uraria lagopodioides (L.) DC. J.F. Maxwell 12-6
20. 59084 Uraria lagopodioides (L.) DC. Yin-Jiantao 1855
21. 75682 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Tanming 570
22. 84999 Uraria lagopodioides (L.) DC. S. Watthana 3847
23. 87128 Uraria lagopodioides (L.) DC. P. Phaosrichai 306
24. 91756 Uraria lagopodioides (L.) DC. N. Muangyen 1124
25. 91768 Uraria lagopodioides (L.) DC. N. Muangyen 1136
26. 94865 Uraria lagopodioides (L.) DC. S. Bunma 105
27. 110406 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5524
28. 115155 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 690
29. 117346 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 932
30. 121483 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1103
31. 121906 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1241
32. 123585 Uraria lagopodioides (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-122
33. 133088 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3052
34. 134885 Uraria lagopodioides (L.) DC. T. Choopan et al. 2020-418
35. 136354 Uraria lagopodioides (L.) DC. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 273
36. 136899 Uraria lagopodioides (L.) DC. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103622
37. 138839 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3718
38. 139001 Uraria lagopodioides (L.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3880

ปิด

QR code