ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78285
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Verbena officinalis L.
Family name

ชื่อวงศ์

VERBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 557
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50-70 cm; stem 4-sides, subglabrous. Leaves subpubescent. Peduncles green and dark purple, pubescent. Flowers numerous, pale violet. Sepals: tube glabrous; lobes glabrous. Petals pale violet. Anther yellow. Ovary superior, green, glabrous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5758 Verbena officinalis L. W. Nanakorn et al. 5758
2. 9117 Verbena officinalis L. W. Nanakorn et al. 9117
3. 9439 Verbena officinalis L. W. Nanakorn et al. 9439
4. 12877 Verbena officinalis L. P. Srisanga 407
5. 18615 Verbena officinalis L. P. Srisanga 1775
6. 32256 Verbena officinalis L. J.F. Maxwell 06-510
7. 33268 Verbena officinalis L. Jatupol K. 07-049
8. 35081 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 1885
9. 47931 Verbena officinalis L. M. Norsaengsri 7099
10. 62042 Verbena officinalis L. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087439
11. 62264 Verbena officinalis L. Romklao Botanical Garden 0551/2555
12. 65056 Verbena officinalis L. K. Srithi 91
13. 69825 Verbena officinalis L. Ling Shein Man 091721
14. 71933 Verbena officinalis L. J. Towaranonte s.n.
15. 77023 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 161
16. 78398 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 199
17. 80699 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 4556
18. 88281 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 5287
19. 90298 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-221
20. 90465 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-387
21. 90483 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-405
22. 90561 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-482
23. 94025 Verbena officinalis L. N. Tanaka, A. Tanaka, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021570
24. 94213 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 5913
25. 94531 Verbena officinalis L. N. Muangyen 1658
26. 98308 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-188
27. 98460 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-340
28. 98640 Verbena officinalis L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-117
29. 102370 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 605
30. 102539 Verbena officinalis L. V. Nguanchoo 794
31. 104137 Verbena officinalis L. S. Kamonnate 796.1
32. 104138 Verbena officinalis L. S. Kamonnate 796
33. 104516 Verbena officinalis L. W. Pongamornkul 6293
34. 111405 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-353
35. 113396 Verbena officinalis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-97
36. 113778 Verbena officinalis L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-028
37. 116853 Verbena officinalis L. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-045
38. 114066 Verbena officinalis L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-316
39. 114080 Verbena officinalis L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-330

ปิด

QR code