ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 77909
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11181
Collected date

วันที่เก็บ

1 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11709 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 258
2. 12820 Lagerstroemia sp. W. Nanakorn et al. 12820
3. 18943 Lagerstroemia sp. W. Nanakorn et al. 18943
4. 20243 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 1302
5. 20308 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 1367
6. 27907 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 050616-4
7. 27911 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 050616-8
8. 29014 Lagerstroemia sp. S. Suddee et al. 2579
9. 31692 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 1650
10. 34487 Lagerstroemia sp. Warintorn K. 08-318
11. 34515 Lagerstroemia sp. Warintorn K. 08-346
12. 35413 Lagerstroemia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8231
13. 35416 Lagerstroemia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8234
14. 35788 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 1720
15. 36254 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3039
16. 36921 Lagerstroemia sp. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3137
17. 37906 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 3943
18. 39724 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 4831
19. 42923 Lagerstroemia sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3498
20. 45082 Lagerstroemia sp. M. Tanaros 484
21. 45845 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3661
22. 45866 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3682
23. 45896 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3809
24. 46032 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3727
25. 46033 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3728
26. 46036 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3731
27. 45910 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3823
28. 45936 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3850
29. 45938 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3853
30. 48027 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7195
31. 47909 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7077
32. 48593 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7344
33. 48749 Lagerstroemia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38650
34. 50081 Lagerstroemia sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Chawalit Niyomdham T-26143
35. 50666 Lagerstroemia sp. S. Sawangsawat 221
36. 50760 Lagerstroemia sp. L. Kamkom 8006
37. 54430 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 6867
38. 54443 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6888
39. 55794 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 5507
40. 55894 Lagerstroemia sp. S. Porntrai 26
41. 56933 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9243
42. 57101 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 9379
43. 57664 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4081
44. 58082 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9834
45. 58201 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8733
46. 58398 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9433
47. 58511 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9546
48. 60118 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 5907
49. 62299 Lagerstroemia sp. Romklao Botanical Garden 0586/2555
50. 63598 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6674
51. 64611 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6929
52. 66127 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 6829
53. 66618 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 10463
54. 66621 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 10466
55. 66663 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4165
56. 66872 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 3455
57. 67247 Lagerstroemia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 760
58. 68291 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4395
59. 68316 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4419
60. 70849 Lagerstroemia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 062
61. 70850 Lagerstroemia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 063
62. 71478 Lagerstroemia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1015
63. 71489 Lagerstroemia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1026
64. 72102 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 03982
65. 73149 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11319
66. 74745 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 04219
67. 75062 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11108
68. 75067 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11115
69. 77904 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11176
70. 78089 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 4434
71. 79155 Lagerstroemia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-350
72. 84318 Lagerstroemia sp. W. Khattiyot 409
73. 85294 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 7942
74. 85355 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 8003
75. 86152 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-156
76. 86153 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-157
77. 86183 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-187
78. 88596 Lagerstroemia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 447
79. 87090 Lagerstroemia sp. C. Glamwaewwong 384/58
80. 90448 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-370
81. 97123 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai 507
82. 98516 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-396
83. 98593 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-070
84. 105064 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6253
85. 104869 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 5745
86. 104923 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6080
87. 105234 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6470
88. 105821 Lagerstroemia sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK001
89. 106280 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 735
90. 110116 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 989
91. 110846 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2060
92. 110860 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2075
93. 112457 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1234
94. 112836 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2323

ปิด

QR code