ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 77925
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Derris sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5121
Collected date

วันที่เก็บ

28 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Sawan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 380 Derris sp. W. Nanakorn et al. 380
2. 1639 Derris sp. W. Nanakorn et al. 1639
3. 7215 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7215
4. 7574 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7574
5. 10117 Derris sp. W. Nanakorn et al. 10117
6. 19024 Derris sp. W. Nanakorn et al. 19024
7. 23953 Derris sp. C. Glamwaewwong 585
8. 27596 Derris sp. C. Maknoi 783
9. 28940 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28940
10. 28876 Derris sp. Ton s.n.
11. 28957 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28957
12. 32830 Derris sp. N. Muangyen 146
13. 34475 Derris sp. Warintorn K. 08-306
14. 35008 Derris sp. W. Pongamornkul 1812
15. 35723 Derris sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8575
16. 36274 Derris sp. W. Pongamornkul 2221
17. 38165 Derris sp. P. Wessumritt 47
18. 38981 Derris sp. W. Pongamornkul 2326
19. 39077 Derris sp. W. Pongamornkul 2422
20. 45298 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3459
21. 45614 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3383
22. 46465 Derris sp. W. Pongamornkul 2540
23. 49806 Derris sp. M. Norsaengsri 6325
24. 53601 Derris sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1230
25. 55765 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8566
26. 56003 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8618
27. 56882 Derris sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9192
28. 57135 Derris sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 250
29. 58079 Derris sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9831
30. 59222 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9759
31. 64588 Derris sp. W. Pongamornkul & Lisa (P.18) 3139
32. 63501 Derris sp. M. Norsaengsri 6760
33. 63932 Derris sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9952
34. 64418 Derris sp. W. Pongamornkul 2967
35. 66469 Derris sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3288
36. 67454 Derris sp. M. Norsaengsri et al. 0016
37. 67744 Derris sp. M. Norsaengsri 5802
38. 67757 Derris sp. M. Norsaengsri 5815
39. 71958 Derris sp. Ratchuporn Spanuchat s.n.
40. 73171 Derris sp. M. Norsaengsri 11341
41. 73672 Derris sp. W. Pongamornkul 04082
42. 74801 Derris sp. W. Pongamornkul 04275
43. 77926 Derris sp. C. Maknoi 5122
44. 77966 Derris sp. C. Maknoi 5163
45. 77967 Derris sp. C. Maknoi 5164
46. 78029 Derris sp. C. Maknoi 5226
47. 80771 Derris sp. K. Phoutthavong et al. 539
48. 83900 Derris sp. S. Sawangsawat 614
49. 84079 Derris sp. W. Pongamornkul 4865
50. 84098 Derris sp. W. Pongamornkul 4884
51. 84109 Derris sp. W. Pongamornkul 4895
52. 84575 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3817
53. 84581 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3823
54. 84587 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3829
55. 85361 Derris sp. C. Maknoi 8009
56. 85438 Derris sp. C. Maknoi 8086
57. 85682 Derris sp. W. Pongamornkul 5023
58. 88068 Derris sp. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3543
59. 88773 Derris sp. C. Maknoi 8375
60. 88834 Derris sp. C. Maknoi 8435
61. 89343 Derris sp. W. Pongamornkul 5443
62. 89390 Derris sp. W. Pongamornkul 5490
63. 92622 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-013
64. 94418 Derris sp. N. Muangyen 1545
65. 95111 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-150
66. 95324 Derris sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4136
67. 95307 Derris sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4119
68. 97039 Derris sp. C. Maknoi 5543
69. 98287 Derris sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-167
70. 98610 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-087
71. 98613 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-090
72. 100943 Derris sp. C. Maknoi 512
73. 101717 Derris sp. W. Pongamornkul 6258
74. 102513 Derris sp. V. Nguanchoo 763
75. 102733 Derris sp. V. Nguanchoo 1032
76. 105852 Derris sp. Pimsiri PN052

ปิด

QR code