ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78175
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Costus speciosus (J.Konig) Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

COSTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Pang Ko Kreng
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 424
Collected date

วันที่เก็บ

29 Aug 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb ca. 2 m high. Leaves with leaf sheath, lower grayish green, pubescent, upper dark green, pubescent. Inflorescences pubescent; peduncle dark red, pubescent; bract dark red, pubescent. Flowers 25-30, yellowish white. Sepals red. Petals membranous, white with pink at apex and margin near apex; labellum trumpet-shaped, yellowish white. Stamens petaloid, yellowish white; anther yellow. Style white; stigma yellow. Fruits capsule with persistent.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 200 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Nanakorn et al. 200
2. 1641 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Nanakorn et al. 1641
3. 3553 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Nanakorn et al. 3553
4. 3955 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Nanakorn et al. 3955
5. 4131 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Nanakorn et al. 4131
6. 5333 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Nanakorn et al. 5333
7. 11732 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Nanakorn et al. 11732
8. 14264 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Morakot 88
9. 19168 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Saemyarm 115
10. 23823 Costus speciosus (J.Konig) Sm. K. Kertsawang 55
11. 28403 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-22
12. 29689 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi 968
13. 29733 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi 1012
14. 31854 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi 1584
15. 33366 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Jatupol K. 07-147
16. 35135 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Pongamornkul 2213
17. 38284 Costus speciosus (J.Konig) Sm. P. Wessumritt 261
18. 39041 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Pongamornkul 2386
19. 40278 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi 2640
20. 43005 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Zhou Shi-shun 3008
21. 44472 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Zhou Shi-shun 2933
22. 45001 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Piyawan Winichainan HN1080
23. 45788 Costus speciosus (J.Konig) Sm. D. Khrueasan s.n.
24. 46185 Costus speciosus (J.Konig) Sm. N. Romkham 273
25. 46830 Costus speciosus (J.Konig) Sm. M. Tanaros 302
26. 47320 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Chusie KY495
27. 53313 Costus speciosus (J.Konig) Sm. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7979
28. 56181 Costus speciosus (J.Konig) Sm. M. Norsaengsri 5752
29. 62758 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1183
30. 66204 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Pongamornkul 3237
31. 67347 Costus speciosus (J.Konig) Sm. M. Norsaengsri & R. Insea 8170
32. 68273 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi 4377
33. 70668 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Khin Myo Htwe 032883
34. 70820 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 026
35. 75348 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095047
36. 76248 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi 7098
37. 78870 Costus speciosus (J.Konig) Sm. N. Muangyen 114
38. 83443 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Ubonwan Upho UBON 1326
39. 84309 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Khattiyot 400
40. 84397 Costus speciosus (J.Konig) Sm. K. Kertsawang 3251
41. 87232 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-075
42. 87316 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-158
43. 89323 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Pongamornkul 5423
44. 91224 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3662
45. 92758 Costus speciosus (J.Konig) Sm. N. Muangyen 1328
46. 93341 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Monocot Botany at KU 22
47. 96416 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Mahasarakham University 99
48. 109685 Costus speciosus (J.Konig) Sm. Pheerawhat Rujisitthiyanont 45006
49. 111653 Costus speciosus (J.Konig) Sm. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-176
50. 112761 Costus speciosus (J.Konig) Sm. N. Muangyen 2248
51. 116278 Costus speciosus (J.Konig) Sm. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6930
52. 117117 Costus speciosus (J.Konig) Sm. N. Muangyen 2384
53. 117205 Costus speciosus (J.Konig) Sm. N. Muangyen 2472

ปิด

QR code