ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 78224
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch.
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 378
Collected date

วันที่เก็บ

27 Aug 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber shrub with densely red hairs and hooked prickles. Petiole with densely red hairs and hooked prickles; blade of leaflet lower surface grey pubescent, upper surface glabrous. Flowers unseen. Fruits aggregate, drupelets with persistent calyx, fleshy, orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5733 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 5733
2. 5863 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 5863
3. 6146 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 6146
4. 8286 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Nanakorn et al. 8286
5. 18651 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. P. Srisanga 1811
6. 22494 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. P. Srisanga 2333
7. 23664 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. P. Srisanga 2673
8. 25602 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. C. Maknoi 638
9. 28382 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-23
10. 31291 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2966
11. 49818 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. M. Norsaengsri 6338
12. 71924 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. J. Towaranonte s.n.
13. 72093 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 03973
14. 73693 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 04103
15. 73774 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 04184
16. 74437 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. Zhou-Shishun 8450
17. 77038 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. V. Nguanchoo 153
18. 84065 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 4851
19. 84139 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 4925
20. 98272 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-152
21. 98446 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-326
22. 101963 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. Phiangphak Sukkharak 19
23. 105849 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. Pimsiri PN030
24. 108354 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. W. Pongamornkul 6562
25. 118446 Rubus ellipticus Sm. var. obcordatus Franch. K. Inthamma 345

ปิด

QR code