ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78089
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lythraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 4434
Collected date

วันที่เก็บ

10 Sep 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5-7 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

890
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

129    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11709 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 258
2. 12820 Lagerstroemia sp. W. Nanakorn et al. 12820
3. 18943 Lagerstroemia sp. W. Nanakorn et al. 18943
4. 20243 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 1302
5. 20308 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 1367
6. 24034 Lagerstroemia sp. C. Glamwaewwong 636
7. 27907 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 50616 4
8. 27911 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 50616 8
9. 29014 Lagerstroemia sp. S. Suddee et al. 2579
10. 31692 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 1650
11. 34487 Lagerstroemia sp. Warintorn K. 08 318
12. 34515 Lagerstroemia sp. Warintorn K. 08 346
13. 35788 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 1720
14. 35413 Lagerstroemia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8231
15. 35416 Lagerstroemia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8234
16. 36254 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3039
17. 36921 Lagerstroemia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan 3137
18. 37906 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 3943
19. 39724 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 4831
20. 42923 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3498
21. 45936 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3850
22. 45938 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3853
23. 45082 Lagerstroemia sp. M. Tanaros 484
24. 45845 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3661
25. 45866 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3682
26. 45896 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3809
27. 45910 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3823
28. 46032 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3727
29. 46033 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3728
30. 46036 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3731
31. 47909 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7077
32. 48027 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7195
33. 48593 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7344
34. 48749 Lagerstroemia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38650
35. 50081 Lagerstroemia sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara, Chawalit Niyomdham T 26143
36. 50666 Lagerstroemia sp. S. Sawangsawat 221
37. 50760 Lagerstroemia sp. L. kamkom 8006
38. 54430 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 6867
39. 54443 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6888
40. 55794 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 5507
41. 55894 Lagerstroemia sp. S. Porntrai 26
42. 58201 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8733
43. 56933 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9243
44. 57101 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 9379
45. 57664 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4081
46. 58082 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9834
47. 58398 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9433
48. 58511 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9546
49. 60118 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 5907
50. 62299 Lagerstroemia sp. Romklao Botanical Garden 2555 586
51. 63598 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6674
52. 64611 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6929
53. 66127 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 6829
54. 66618 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 10463
55. 66621 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 10466
56. 66663 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4165
57. 66872 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 3455
58. 67247 Lagerstroemia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 760
59. 68291 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4395
60. 68316 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4419
61. 70849 Lagerstroemia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 62
62. 70850 Lagerstroemia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 63
63. 71478 Lagerstroemia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1015
64. 71489 Lagerstroemia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1026
65. 72102 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 3982
66. 73149 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11319
67. 74745 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 4219
68. 75062 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11108
69. 75067 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11115
70. 77904 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11176
71. 77909 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11181
72. 79155 Lagerstroemia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 350
73. 84318 Lagerstroemia sp. W. Khattiyot 409
74. 85294 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 7942
75. 85355 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 8003
76. 86152 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 156
77. 86153 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 157
78. 86183 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 187
79. 87090 Lagerstroemia sp. C. Glamwaewwong 58 384
80. 88596 Lagerstroemia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 447
81. 90448 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 370
82. 97123 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai 507
83. 98516 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 396
84. 98593 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 70
85. 105234 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6470
86. 104869 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 5745
87. 104923 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6080
88. 105064 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6253
89. 105821 Lagerstroemia sp. Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 1
90. 106280 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 735
91. 110116 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 989
92. 110846 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2060
93. 110860 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2075
94. 112457 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1234
95. 112836 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2323
96. 115436 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 5354
97. 116057 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 180912 48
98. 116065 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 180912 56
99. 117431 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1523
100. 117452 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1544
101. 118565 Lagerstroemia sp. K. Kertsawang 3871
102. 118695 Lagerstroemia sp. K. Kertsawang 4001
103. 119120 Lagerstroemia sp. N. Boonruang 230
104. 119136 Lagerstroemia sp. N. Boonruang 246
105. 120520 Lagerstroemia sp. W. Tanming SP 26
106. 121680 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1741
107. 124717 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 3294
108. 125370 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 7113
109. 125371 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 7114
110. 128368 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2169
111. 128398 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2199
112. 128465 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2266
113. 131113 Lagerstroemia sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2304
114. 131128 Lagerstroemia sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2319
115. 132635 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 7572
116. 132706 Lagerstroemia sp. Anchalee Nuammee 584
117. 134081 Lagerstroemia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3546
118. 134125 Lagerstroemia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3590
119. 137553 Lagerstroemia sp. K. Inthamma 1137
120. 137561 Lagerstroemia sp. K. Inthamma 1145
121. 137791 Lagerstroemia sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1375
122. 137836 Lagerstroemia sp. K. Inthamma 1420
123. 138081 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2975
124. 138278 Lagerstroemia sp. K. Inthamma 1554
125. 141138 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3151
126. 141156 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3169
127. 142616 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 8884
128. 143001 Lagerstroemia sp. C. Maknoi et al. 5954
129. 143046 Lagerstroemia sp. C. Maknoi et al. 5999

ปิด

QR code