ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78258
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elephantopus scaber L.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 499
Collected date

วันที่เก็บ

7 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20-30 cm high with inflorescence; stem erect, pubescent. Leaves pubescent. Capitula terminal, synflorescence densely aggregate in compound heads; peduncles pubescent; involucres sparsely pubescent; surrounded by like bracts, pubescent; phyllaries mul
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 165 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 165
2. 1393 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 1393
3. 4154 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 4154
4. 8171 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 8171
5. 9751 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 9751
6. 10062 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 10062
7. 12039 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 325
8. 12290 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 345
9. 14244 Elephantopus scaber L. Morakot 041
10. 18853 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 563
11. 23609 Elephantopus scaber L. P. Srisanga 2618
12. 27408 Elephantopus scaber L. P. Kumphet sn. 92
13. 30387 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 1895
14. 32074 Elephantopus scaber L. Pranee Palee 1063
15. 33022 Elephantopus scaber L. Warintorn K. 07-006
16. 33222 Elephantopus scaber L. Jatupol K. 07-003
17. 34063 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 1988
18. 35219 Elephantopus scaber L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8007
19. 35958 Elephantopus scaber L. Jatupol K. 08-299
20. 36278 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 2225
21. 36369 Elephantopus scaber L. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3012
22. 39018 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 2363
23. 39594 Elephantopus scaber L. M. Norsaengsri 4682.1
24. 40449 Elephantopus scaber L. C. Maknoi 2820
25. 42521 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 325
26. 42525 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 329
27. 42530 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 334
28. 42544 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 349
29. 47153 Elephantopus scaber L. Chusie KY131
30. 48478 Elephantopus scaber L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52034
31. 50592 Elephantopus scaber L. M. Norsaengsri 2864
32. 53934 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 85
33. 54056 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 9
34. 54057 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 58
35. 54060 Elephantopus scaber L. P. Pornpongrungrueng 212
36. 54114 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 83
37. 54115 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 84
38. 60940 Elephantopus scaber L. Ling Shein Man 087707
39. 65983 Elephantopus scaber L. K. Srithi 228
40. 66390 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul & Pongsri 3175
41. 71179 Elephantopus scaber L. C. Phengklai 10667
42. 71314 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 3754
43. 71847 Elephantopus scaber L. B. Pantarod 48
44. 72101 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 03981
45. 73345 Elephantopus scaber L. C. Lakoet 0503
46. 78160 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 4505
47. 80274 Elephantopus scaber L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-90
48. 80696 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 4553
49. 83685 Elephantopus scaber L. S. Bunma s.n.
50. 84648 Elephantopus scaber L. K. Kertsawang 3429
51. 88471 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 323
52. 88174 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5180
53. 88264 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5270
54. 89355 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5455
55. 92427 Elephantopus scaber L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3900
56. 94572 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 1698
57. 94238 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 1366
58. 94826 Elephantopus scaber L. Chusie & K. Srithi PK059
59. 94997 Elephantopus scaber L. Ploy Hutasing 034
60. 95033 Elephantopus scaber L. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL166
61. 95591 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5952
62. 95649 Elephantopus scaber L. Siriporn Pomnat PN035
63. 98555 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-032
64. 98904 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-381
65. 101764 Elephantopus scaber L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 052
66. 102403 Elephantopus scaber L. V. Nguanchoo 640
67. 102508 Elephantopus scaber L. V. Nguanchoo 757
68. 105766 Elephantopus scaber L. Pimsiri PN020
69. 105842 Elephantopus scaber L. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK178
70. 108481 Elephantopus scaber L. T. Choopan et al. 2018-45
71. 111498 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-021
72. 111583 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-106
73. 114884 Elephantopus scaber L. T. Choopan et al. 2017-45
74. 116207 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6859
75. 122029 Elephantopus scaber L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1363
76. 123405 Elephantopus scaber L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-399
77. 125484 Elephantopus scaber L. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 610
78. 131855 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 44
79. 133830 Elephantopus scaber L. R. Kantasrila MSD 37
80. 135041 Elephantopus scaber L. T. Choopan et al. 2021-27
81. 136711 Elephantopus scaber L. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103243
82. 136712 Elephantopus scaber L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103648
83. 138451 Elephantopus scaber L. K. Inthamma 1727
84. 140319 Elephantopus scaber L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101571

ปิด

QR code