ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78345
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitracarpus hirtus (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 283
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jul 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20-40 cm high; stem green or black, pubescent. Leaves upper surface subpubescent, lower surface densely pubescent; stipules 2, apex teeth. Flowers white; bracteole green. Sepals pubescent, green. Petals white, glabrous. Ovary green, glabrous; style pubescent. Fruits capsule, sircumscissile, septum persistent.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 230 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 230
2. 1122 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1122
3. 1273 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1273
4. 1378 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1378
5. 4281 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 4281
6. 7239 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 7239
7. 7656 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 7656
8. 12775 Mitracarpus hirtus (L.) DC. S. Watthana 168
9. 25621 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Maknoi 661
10. 29997 Mitracarpus hirtus (L.) DC. P. Porkar 23
11. 47859 Mitracarpus hirtus (L.) DC. M. Norsaengsri 7027
12. 64492 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Pongamornkul 3041
13. 73336 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Lakoet 0494
14. 78272 Mitracarpus hirtus (L.) DC. V. Nguanchoo 521
15. 80382 Mitracarpus hirtus (L.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-197
16. 80721 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Pongamornkul 4578
17. 84167 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Pongamornkul 4953
18. 87427 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-269
19. 88708 Mitracarpus hirtus (L.) DC. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 559
20. 88729 Mitracarpus hirtus (L.) DC. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 579
21. 94234 Mitracarpus hirtus (L.) DC. N. Muangyen 1362
22. 98220 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-100
23. 104191 Mitracarpus hirtus (L.) DC. S. Kamonnate 747
24. 104210 Mitracarpus hirtus (L.) DC. S. Kamonnate 728
25. 104328 Mitracarpus hirtus (L.) DC. S. Kamonnate 898
26. 105955 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Pongamornkul 6431
27. 109844 Mitracarpus hirtus (L.) DC. TLBG 226
28. 126296 Mitracarpus hirtus (L.) DC. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020696
29. 127497 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 6006
30. 130091 Mitracarpus hirtus (L.) DC. N. Muangyen 3767
31. 131359 Mitracarpus hirtus (L.) DC. Kamonnate Srithi 658

ปิด

QR code