ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 78422
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia alata Heyne ex Roth.
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Hidetoshi Nagamasu, Home Man, Shein Man, Law Shein & Wai Min Htay 085059
Collected date

วันที่เก็บ

1 Sep 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside. Wood climber. Flowers yellow, fruits yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 021
2. 912 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 912
3. 1157 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 1157
4. 2006 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 2006
5. 3685 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 3685
6. 6392 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 6392
7. 6482 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 6482
8. 9196 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 9196
9. 15854 Terminalia alata Heyne ex Roth. P. Srisanga & C. Puff 1053
10. 19138 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Saemyarm 081
11. 23247 Terminalia alata Heyne ex Roth. C. Glamwaewwong 268
12. 25824 Terminalia alata Heyne ex Roth. Bot. KU 2006.21
13. 28924 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 28924
14. 28868 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Nanakorn et al. 28868
15. 29650 Terminalia alata Heyne ex Roth. C. Glamwaewwong 1384
16. 34677 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3354
17. 34683 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3362.1
18. 37578 Terminalia alata Heyne ex Roth. J.F. Maxwell 06-404
19. 37910 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3946
20. 37839 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3804
21. 37883 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3849
22. 37884 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3850
23. 37901 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3938
24. 38099 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3972
25. 38100 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3973
26. 40180 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 5368
27. 40181 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 5369
28. 40188 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 5376
29. 46349 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3354
30. 46355 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3362.1
31. 46629 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3600
32. 46686 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 2832
33. 52402 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 3306
34. 57833 Terminalia alata Heyne ex Roth. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6940
35. 59415 Terminalia alata Heyne ex Roth. Romklao Botanical Garden 0021/2553
36. 62010 Terminalia alata Heyne ex Roth. Ling Shein Man 087522
37. 63449 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 6701
38. 64586 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Pongamornkul 3135
39. 67130 Terminalia alata Heyne ex Roth. Jatupol K. & C. Maknoi 533
40. 67716 Terminalia alata Heyne ex Roth. P. Phaosrichai & M. Wongnak 26
41. 68146 Terminalia alata Heyne ex Roth. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 623
42. 68860 Terminalia alata Heyne ex Roth. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089691
43. 70677 Terminalia alata Heyne ex Roth. Khin Myo Htwe 036219
44. 70678 Terminalia alata Heyne ex Roth. Khin Myo Htwe 023933
45. 70929 Terminalia alata Heyne ex Roth. A. Intharuksa 13020
46. 70930 Terminalia alata Heyne ex Roth. A. Intharuksa 13031
47. 73048 Terminalia alata Heyne ex Roth. M. Norsaengsri 11215
48. 75516 Terminalia alata Heyne ex Roth. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095226
49. 75680 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Tanming 568
50. 75939 Terminalia alata Heyne ex Roth. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094694
51. 76935 Terminalia alata Heyne ex Roth. W. Tanming 709
52. 78410 Terminalia alata Heyne ex Roth. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092202
53. 78417 Terminalia alata Heyne ex Roth. Ling Shein Man 055032
54. 78419 Terminalia alata Heyne ex Roth. Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081061
55. 78420 Terminalia alata Heyne ex Roth. Ling Shein Man 052152
56. 78421 Terminalia alata Heyne ex Roth. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035575
57. 78423 Terminalia alata Heyne ex Roth. Hidetoshi Nagamasu, Home Man, Shein Man, Law Shein & Wai Min Htay 085267
58. 78427 Terminalia alata Heyne ex Roth. Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053253
59. 81521 Terminalia alata Heyne ex Roth. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097117
60. 81536 Terminalia alata Heyne ex Roth. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023040
61. 84630 Terminalia alata Heyne ex Roth. K. Kertsawang 3411
62. 89012 Terminalia alata Heyne ex Roth. N. Muangyen 603
63. 89198 Terminalia alata Heyne ex Roth. N. Muangyen 788
64. 92903 Terminalia alata Heyne ex Roth. D. Argyriou 61
65. 105267 Terminalia alata Heyne ex Roth. C. Maknoi 6503
66. 106340 Terminalia alata Heyne ex Roth. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 795
67. 115709 Terminalia alata Heyne ex Roth. K. Wangwasit 180321-5
68. 120798 Terminalia alata Heyne ex Roth. N. Muangyen 2780

ปิด

QR code