ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 78559
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax psittacorum (Willd.) Vahl
Family name

ชื่อวงศ์

OLACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053333
Collected date

วันที่เก็บ

8 Aug 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous dipterocarp forest. Sunny place, roadside. Tree 6-8 m. Fruits pale green turn to pale orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1688 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Nanakorn et al. 1688
2. 3526 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Nanakorn et al. 3526
3. 27605 Olax psittacorum (Willd.) Vahl C. Maknoi 792
4. 27906 Olax psittacorum (Willd.) Vahl K. Wangwasit 050616-3
5. 27922 Olax psittacorum (Willd.) Vahl K. Wangwasit 050616-19
6. 30375 Olax psittacorum (Willd.) Vahl C. Maknoi 1514
7. 30383 Olax psittacorum (Willd.) Vahl C. Maknoi 1522
8. 32277 Olax psittacorum (Willd.) Vahl J.F. Maxwell 06-430
9. 34817 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 3226
10. 38103 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 3976
11. 39999 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 5104
12. 39734 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 4841
13. 40621 Olax psittacorum (Willd.) Vahl S. Baupiman 1
14. 46021 Olax psittacorum (Willd.) Vahl C. Maknoi 3716
15. 46022 Olax psittacorum (Willd.) Vahl C. Maknoi 3717
16. 46229 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 3226
17. 46946 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Tanaros 420
18. 47787 Olax psittacorum (Willd.) Vahl S. Sawangsawat 182
19. 47873 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 7041
20. 47919 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 7087
21. 48160 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Boonprakop 0180
22. 50985 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 5473
23. 57132 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Boonprakop & M. Norsaengsri 247
24. 57269 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0167
25. 57982 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9084
26. 58449 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri & N. Tathana 9484
27. 59878 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Romklao Botanical Garden 0269/2554
28. 60173 Olax psittacorum (Willd.) Vahl M. Norsaengsri 6003
29. 66504 Olax psittacorum (Willd.) Vahl P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3323
30. 69099 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089368
31. 71288 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 997
32. 76856 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Tanming 630
33. 76912 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Tanming 686
34. 82198 Olax psittacorum (Willd.) Vahl P. Phaosrichai 131
35. 91790 Olax psittacorum (Willd.) Vahl N. Muangyen 1158
36. 92032 Olax psittacorum (Willd.) Vahl K. Kertsawang 3597
37. 92503 Olax psittacorum (Willd.) Vahl L. Kamkom 039
38. 93660 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Rukarcha 70
39. 94254 Olax psittacorum (Willd.) Vahl N. Muangyen 1382
40. 100928 Olax psittacorum (Willd.) Vahl C. Maknoi 482
41. 103567 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Kasan and Sarayut 028
42. 106189 Olax psittacorum (Willd.) Vahl Kasan Hanchana 58
43. 108533 Olax psittacorum (Willd.) Vahl T. Choopan et al. 2017-184
44. 110924 Olax psittacorum (Willd.) Vahl K. Kertsawang 4494
45. 110947 Olax psittacorum (Willd.) Vahl K. Kertsawang 4517
46. 114868 Olax psittacorum (Willd.) Vahl T. Choopan et al. 2016-29
47. 115139 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 674
48. 115172 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 707
49. 118692 Olax psittacorum (Willd.) Vahl K. Kertsawang 3998
50. 120524 Olax psittacorum (Willd.) Vahl W. Tanming SP30
51. 120892 Olax psittacorum (Willd.) Vahl N. Muangyen 2874

ปิด

QR code