ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78730
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

ERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090490
Collected date

วันที่เก็บ

2 Dec 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, sunny place. Tree 5 m in height.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 344 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 344
2. 1242 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 1242
3. 4104 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 4104
4. 5682 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 5682
5. 6244 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 6244
6. 6780 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana & P. Srisanga 13
7. 6909 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 6909
8. 8188 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 8188
9. 9546 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 9546
10. 9710 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 9710
11. 10198 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 10198
12. 11770 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Serm 97
13. 12303 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 358
14. 14214 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Morakot 002
15. 15454 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana. P. Suksathan & G. Argent 640
16. 15516 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Wongnak 68
17. 23606 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Srisanga 2615
18. 29148 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi 654
19. 29498 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Glamwaewwong 1356
20. 30738 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana 2431
21. 35509 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8333
22. 45060 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Tanaros 462
23. 60868 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087091
24. 61423 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Law Shein 088333
25. 61498 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087612
26. 62032 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087454
27. 62844 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Norsaengsri 10056
28. 64481 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 3030
29. 69905 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053117
30. 71791 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091015
31. 73275 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Lakoet 0433
32. 75994 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095424
33. 76302 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094923
34. 76386 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094304
35. 76528 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094077
36. 76662 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Sakuna 1
37. 78726 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Chika Mouri, Khin Myo Htwe, Ling Shing Maung, Hung Maung & Aung Thay 050037
38. 78727 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 052086
39. 78728 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 052100
40. 78729 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 055201
41. 78731 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090753
42. 78732 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092614
43. 78791 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Mang 093066
44. 79274 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Chantaranothai et al. s.n.
45. 80349 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-164
46. 82538 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097257
47. 82887 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Norsaengsri 12271
48. 83678 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Bunma s.n.
49. 87048 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Glamwaewwong 341/58
50. 87248 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-091
51. 93453 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Daoh 15
52. 96026 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Phaosrichai 424
53. 106420 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 875
54. 106863 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 574
55. 107283 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-041
56. 108333 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 6541
57. 111768 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-288
58. 121706 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1767
59. 122613 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-084
60. 123081 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-75
61. 127821 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Natdanai Pan-in 197
62. 132538 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 7476
63. 133770 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 7666
64. 133781 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 7677
65. 135779 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 7747
66. 135840 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 7808

ปิด

QR code