ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78847
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peliosanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVALLARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-125
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jan 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Limestone bedrock. Forest ground, in shaded. Herb. Fruits blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6612 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 6612
2. 8122 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 8122
3. 8838 Peliosanthes sp. W. Nanakorn et al. 8838
4. 15913 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1091
5. 18122 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1675
6. 18587 Peliosanthes sp. P. Srisanga 1747
7. 21155 Peliosanthes sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2029
8. 23143 Peliosanthes sp. P. Srisanga 2523
9. 23604 Peliosanthes sp. P. Srisanga 2613
10. 26011 Peliosanthes sp. P. Suksathan 3668
11. 38542 Peliosanthes sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2314
12. 39079 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 2424
13. 40412 Peliosanthes sp. C. Maknoi 2783
14. 50356 Peliosanthes sp. Shunsuke Tsugaru T-61813
15. 50427 Peliosanthes sp. M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60789
16. 50896 Peliosanthes sp. S. Watthana 3629
17. 51426 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7496
18. 51779 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7833
19. 52961 Peliosanthes sp. C. Maknoi 3960
20. 53005 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7575
21. 56356 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8993
22. 57069 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9348
23. 64397 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 2946
24. 65730 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri 10222
25. 66029 Peliosanthes sp. K. Srithi 518
26. 66086 Peliosanthes sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10330
27. 66262 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 3300
28. 66331 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 3371
29. 66457 Peliosanthes sp. P. Chaikla s.n.
30. 73486 Peliosanthes sp. C. Lakoet 0646
31. 80666 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 4523
32. 83174 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 4710
33. 85729 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul et al. 5069
34. 89418 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 5518
35. 89699 Peliosanthes sp. W. Pongamornkul 5685
36. 91130 Peliosanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3497
37. 100719 Peliosanthes sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-322
38. 109846 Peliosanthes sp. TLBG 232

ปิด

QR code