ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 78818
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-96
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jan 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open area, roadsides. Climber. Flowers creamy white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30945 Merremia sp. K. Kertsawang 651
2. 46483 Merremia sp. W. Pongamornkul 2558
3. 49249 Merremia sp. Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1392
4. 51332 Merremia sp. M. Norsaengsri 2780
5. 60238 Merremia sp. Zhou Shishun 3185
6. 62937 Merremia sp. C. Lakoet 274
7. 75204 Merremia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2361
8. 90079 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-2
9. 90192 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-115
10. 90222 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-145
11. 90425 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-347
12. 98359 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-239
13. 98360 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-240
14. 102145 Merremia sp. K. Kertsawang 4409
15. 107579 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-366
16. 117105 Merremia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-298
17. 118371 Merremia sp. K. Inthamma 259
18. 121001 Merremia sp. N. Muangyen 2983
19. 120954 Merremia sp. N. Muangyen 2936
20. 121849 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1184
21. 121919 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1254
22. 122113 Merremia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1446
23. 122604 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1564
24. 124884 Merremia sp. N. Muangyen 3461
25. 124910 Merremia sp. N. Muangyen 3487
26. 124935 Merremia sp. N. Muangyen 3512
27. 124967 Merremia sp. N. Muangyen 3543
28. 125036 Merremia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 658
29. 125176 Merremia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1591

ปิด

QR code