ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79006
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Homalomena sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-202
Collected date

วันที่เก็บ

24 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest. In shaded. Herb. Inflorescence white, fragrant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14371 Homalomena sp. P. Suksathan 1676
2. 14735 Homalomena sp. K. Larsen 45481
3. 17091 Homalomena sp. P. Suksathan 2420
4. 23169 Homalomena sp. P. Srisanga 2549
5. 28353 Homalomena sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 250804-29
6. 36776 Homalomena sp. P. Suksathan 4520
7. 56710 Homalomena sp. Puangpen et al. N617
8. 65841 Homalomena sp. K. Srithi 436
9. 74752 Homalomena sp. W. Pongamornkul 04226
10. 73754 Homalomena sp. W. Pongamornkul 04164
11. 73785 Homalomena sp. W. Pongamornkul 04195
12. 83426 Homalomena sp. Ubonwan Upho UBON 899
13. 84737 Homalomena sp. K. Kertsawang 2224
14. 85838 Homalomena sp. M. Norsaengsri 12491
15. 89327 Homalomena sp. W. Pongamornkul 5427
16. 90652 Homalomena sp. N. Muangyen 914
17. 91894 Homalomena sp. N. Muangyen 1262
18. 113262 Homalomena sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3955

ปิด

QR code