ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79204
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alternanthera sp.
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-399
Collected date

วันที่เก็บ

28 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadsides, open area. Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11284 Alternanthera sp. Thon 14
2. 16739 Alternanthera sp. S. Sasrirat 188
3. 33315 Alternanthera sp. Jatupol K. 07-096
4. 41081 Alternanthera sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5530
5. 42949 Alternanthera sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3524
6. 47797 Alternanthera sp. S. Sawangsawat 208
7. 47854 Alternanthera sp. M. Norsaengsri 7023
8. 55812 Alternanthera sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
9. 67127 Alternanthera sp. Jatupol K. & C. Maknoi 530
10. 67158 Alternanthera sp. Jatupol K. & C. Maknoi 561
11. 68099 Alternanthera sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 575
12. 70904 Alternanthera sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5711
13. 70923 Alternanthera sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5741
14. 85642 Alternanthera sp. C. Maknoi 8341
15. 87555 Alternanthera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-395
16. 88741 Alternanthera sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 591
17. 88946 Alternanthera sp. C. Maknoi 8547
18. 94551 Alternanthera sp. N. Muangyen 1677
19. 95838 Alternanthera sp. N. Muangyen 1794
20. 98362 Alternanthera sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-242
21. 98669 Alternanthera sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-146
22. 98425 Alternanthera sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-305
23. 106021 Alternanthera sp. W. Pongamornkul 6497
24. 108470 Alternanthera sp. T. Choopan et al. 2018-53
25. 109785 Alternanthera sp. TLBG 092
26. 113068 Alternanthera sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6673
27. 113120 Alternanthera sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6725
28. 113317 Alternanthera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-18
29. 113776 Alternanthera sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-026
30. 115662 Alternanthera sp. K. Wangwasit 180124-18
31. 118670 Alternanthera sp. K. Kertsawang 3976
32. 121829 Alternanthera sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1164
33. 122096 Alternanthera sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1429
34. 122606 Alternanthera sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1566
35. 124654 Alternanthera sp. N. Muangyen 3231
36. 127334 Alternanthera sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1969
37. 128393 Alternanthera sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2194
38. 135797 Alternanthera sp. W. Pongamornkul 7765

ปิด

QR code