ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79257
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-452
Collected date

วันที่เก็บ

29 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Limestone bedrock. Along Mekhong river bank. Herb, ca. 70 cm high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang , Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12188 Persicaria sp. W. La-ongsri 21
2. 46378 Persicaria sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 34
3. 47851 Persicaria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 193
4. 50908 Persicaria sp. S. Watthana 3641
5. 59570 Persicaria sp. Romklao Botanical Garden 0176/2554
6. 77554 Persicaria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10976
7. 77690 Persicaria sp. M. Norsaengsri 11609
8. 79197 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-392
9. 80084 Persicaria sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097931
10. 80285 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-101
11. 80538 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-353
12. 83768 Persicaria sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2795
13. 84701 Persicaria sp. K. Kertsawang 3482
14. 86621 Persicaria sp. W. Tanming 844
15. 86629 Persicaria sp. W. Tanming 852
16. 91974 Persicaria sp. K. Kertsawang 3539
17. 91975 Persicaria sp. K. Kertsawang 3540
18. 92651 Persicaria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-042
19. 96252 Persicaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4437
20. 98184 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-064
21. 98553 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-030
22. 102588 Persicaria sp. V. Nguanchoo 848
23. 104365 Persicaria sp. S. Kamonnate 912
24. 106214 Persicaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 670
25. 107354 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-117
26. 107540 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-325
27. 107551 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-337
28. 107574 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-361
29. 107582 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-369
30. 111731 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-251
31. 110807 Persicaria sp. N. Muangyen 2020
32. 111416 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-364
33. 111607 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-130
34. 111715 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-235
35. 111743 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-263

ปิด

QR code