ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79713
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Baliospermum calycinum Muell. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097353
Collected date

วันที่เก็บ

26 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, in shade. Shrub 80 cm high. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2303
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1830 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 1830
2. 3868 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 3868
3. 4390 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 4390
4. 4600 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 4600
5. 4605 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 4605
6. 5159 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 5159
7. 7908 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 7908
8. 8340 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 8340
9. 9553 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9553
10. 9723 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 9723
11. 11535 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Suksathan 1145
12. 12225 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. La-ongsri 58
13. 12309 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Suksathan 1204
14. 12506 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 12506
15. 14433 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Srisanga 726
16. 14445 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Srisanga 738
17. 15334 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Pongamornkul, R. Panya, S. Watthana 441
18. 16072 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Suksathan 1937
19. 16614 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Srisanga 1208
20. 17632 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Srisanga 1411
21. 18099 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Srisanga 1652
22. 21154 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Srisanga & C. Maknoi 2028
23. 31111 Baliospermum calycinum Muell. Arg. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2786
24. 35691 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8540
25. 37695 Baliospermum calycinum Muell. Arg. J.F. Maxwell 06-639
26. 37696 Baliospermum calycinum Muell. Arg. J.F. Maxwell 06-640
27. 43187 Baliospermum calycinum Muell. Arg. J.F. Maxwell 09-293
28. 43268 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Zhou Shi-shun 3073
29. 56498 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051130
30. 59932 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2089
31. 61742 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Ling Shein Man 087557
32. 61765 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Ling Shein Man 087531
33. 61979 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087479
34. 62030 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Ling Shein Man 087457
35. 66578 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2838
36. 68507 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2870
37. 68804 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089629
38. 68891 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089539
39. 68924 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089473
40. 69007 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089465
41. 69907 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053198
42. 74977 Baliospermum calycinum Muell. Arg. C. Maknoi 6623
43. 75287 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094962
44. 75730 Baliospermum calycinum Muell. Arg. W. Pongamornkul 4315
45. 76351 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094154
46. 76414 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094401
47. 76544 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094060
48. 103740 Baliospermum calycinum Muell. Arg. E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 354
49. 103741 Baliospermum calycinum Muell. Arg. E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 355
50. 117269 Baliospermum calycinum Muell. Arg. N. Muangyen 2536
51. 126608 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9968
52. 126643 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10006
53. 132193 Baliospermum calycinum Muell. Arg. Martin van de Bult 1777

ปิด

QR code