ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79724
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polystichum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

DRYOPTERIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097886
Collected date

วันที่เก็บ

11 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

920
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4920 Polystichum sp. S. Watthana & M. Norsaengsri s.n.
2. 4969 Polystichum sp. S. Watthana & M. Norsaengsri J.140
3. 16886 Polystichum sp. P. Suksathan 2295
4. 48505 Polystichum sp. M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama, M. Hutoh & A. Nalamphoon T-9985
5. 48507 Polystichum sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-4208
6. 61071 Polystichum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086729
7. 61341 Polystichum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086850
8. 61342 Polystichum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086846
9. 66113 Polystichum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10357
10. 68961 Polystichum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089411
11. 68965 Polystichum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089418
12. 68967 Polystichum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089421
13. 76408 Polystichum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094235
14. 79725 Polystichum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097815
15. 79726 Polystichum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097253
16. 79727 Polystichum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097031
17. 107448 Polystichum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-219
18. 122830 Polystichum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-300

ปิด

QR code