ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79848
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97688
Collected date

วันที่เก็บ

7 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Flower brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1283
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1522 Acacia sp. W. Nanakorn et al. 1522
2. 25771 Acacia sp. C. Maknoi 308
3. 28859 Acacia sp. W. Nanakorn et al. 28859
4. 28880 Acacia sp. W. Nanakorn et al. 28880
5. 30217 Acacia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 93
6. 50009 Acacia sp. C. Phengklai T 49895
7. 52796 Acacia sp. C. Maknoi 2965
8. 61621 Acacia sp. Ling Shein Mang 87189
9. 61829 Acacia sp. Ling Shein Mang 87003
10. 71684 Acacia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91128
11. 72284 Acacia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94662
12. 72287 Acacia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94643
13. 72357 Acacia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95228
14. 76934 Acacia sp. W. Tanming 708
15. 78961 Acacia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 157
16. 79846 Acacia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97854
17. 79847 Acacia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97719
18. 81302 Acacia sp. C. Maknoi 7484
19. 86015 Acacia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 19
20. 92874 Acacia sp. D. Argyriou 92
21. 98717 Acacia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 194
22. 98920 Acacia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 397
23. 102160 Acacia sp. K. Kertsawang 4424
24. 111717 Acacia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 237
25. 113536 Acacia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 237
26. 119038 Acacia sp. K. Inthamma 626
27. 122496 Acacia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9559
28. 123005 Acacia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 476
29. 125258 Acacia sp. W. Pongamornkul 7001
30. 125425 Acacia sp. W. Pongamornkul 7168
31. 126828 Acacia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4069
32. 128469 Acacia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2270
33. 128521 Acacia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2322
34. 132809 Acacia sp. W. Pongamornkul 7577
35. 137951 Acacia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2845
36. 140942 Acacia sp. W. Pongamornkul 8107

ปิด

QR code