ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80764
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynura sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Phoutthavong et al. 547
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb ca. 2 m tall. Phenology: flowering in December.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1840 Gynura sp. W. Nanakorn et al. 1840
2. 12305 Gynura sp. W. Pongamornkul 360
3. 11436 Gynura sp. W. Pongamornkul 160
4. 13096 Gynura sp. P. Srisanga 492
5. 13618 Gynura sp. P. Suksathan 1384
6. 15055 Gynura sp. P. Suksathan 1770
7. 17355 Gynura sp. M. Norsaengsri 907
8. 21075 Gynura sp. M. Norsaengsri 1648
9. 21370 Gynura sp. S. Watthana 1377
10. 23779 Gynura sp. P. Srisanga 2700
11. 23781 Gynura sp. P. Srisanga 2702
12. 25999 Gynura sp. P. Suksathan 3655
13. 29821 Gynura sp. C. Maknoi 1413
14. 30261 Gynura sp. S. Watthana 2332
15. 30407 Gynura sp. W. Pongamornkul 1915
16. 31932 Gynura sp. C. Maknoi 1376
17. 33306 Gynura sp. Jatupol K. 07-087
18. 33307 Gynura sp. Jatupol K. 07-088
19. 33308 Gynura sp. Jatupol K. 07-089
20. 34058 Gynura sp. W. Pongamornkul 1983
21. 36575 Gynura sp. C. Maknoi 1895
22. 45045 Gynura sp. M. Tanaros 447
23. 51179 Gynura sp. W. Pongamornkul 2785
24. 56091 Gynura sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8957
25. 63572 Gynura sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6646
26. 65965 Gynura sp. K. Srithi 719
27. 65967 Gynura sp. K. Srithi 718
28. 65969 Gynura sp. K. Srithi 355
29. 66012 Gynura sp. K. Srithi 526
30. 82936 Gynura sp. M. Norsaengsri 12320
31. 85665 Gynura sp. W. Pongamornkul 5006
32. 89405 Gynura sp. W. Pongamornkul 5505
33. 89407 Gynura sp. W. Pongamornkul 5507
34. 90928 Gynura sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5900
35. 91935 Gynura sp. N. Muangyen 1303
36. 98474 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-354
37. 98270 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-150
38. 102744 Gynura sp. V. Nguanchoo 1046
39. 105826 Gynura sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK043
40. 106344 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 799
41. 110142 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1015
42. 111885 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-306

ปิด

QR code