ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80398
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arundinella setosa Trin.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-213
Collected date

วันที่เก็บ

12 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Forest edge, open area. Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Shan State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2200 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 2200
2. 2087 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 2087
3. 2256 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 777
4. 2644 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 2644
5. 2703 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 2703
6. 4375 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 4375
7. 4814 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 759
8. 5602 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 5602
9. 5604 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 5604
10. 7681 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 7681
11. 10048 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 10048
12. 10052 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. 10052
13. 13773 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 721
14. 13798 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 746
15. 14168 Arundinella setosa Trin. H. Hemadhulin 50
16. 14170 Arundinella setosa Trin. H. Hemadhulin 52
17. 16236 Arundinella setosa Trin. P. Suksathan 2037
18. 16735 Arundinella setosa Trin. S. Sasrirat 184
19. 18203 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 974
20. 23424 Arundinella setosa Trin. C. Glamwaewwong 389
21. 23580 Arundinella setosa Trin. C. Glamwaewwong 478
22. 24281 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21597
23. 24304 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21620
24. 24327 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21643
25. 24395 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21712
26. 24355 Arundinella setosa Trin. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21670
27. 31286 Arundinella setosa Trin. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2961
28. 32394 Arundinella setosa Trin. J.F. Maxwell 06-970
29. 33940 Arundinella setosa Trin. J.F. Maxwell 07-713
30. 35378 Arundinella setosa Trin. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8191
31. 39253 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 4340
32. 39255 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 4342
33. 39550 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 4639
34. 39553 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 4642
35. 42727 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6191
36. 42826 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 5675
37. 46724 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 2910
38. 51268 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 2716
39. 64726 Arundinella setosa Trin. W. Nanakorn et al. s.n.
40. 72391 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095149
41. 73353 Arundinella setosa Trin. C. Lakoet 0511
42. 73558 Arundinella setosa Trin. P. Traiperm & Layton 518
43. 73564 Arundinella setosa Trin. P. Traiperm & Layton 526
44. 82545 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090150
45. 82560 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090154
46. 82561 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090681
47. 82562 Arundinella setosa Trin. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090710
48. 82603 Arundinella setosa Trin. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097459
49. 82944 Arundinella setosa Trin. M. Norsaengsri 12328
50. 84308 Arundinella setosa Trin. W. Khattiyot 399
51. 103769 Arundinella setosa Trin. Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 12

ปิด

QR code