ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80251
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bridelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 67
Collected date

วันที่เก็บ

9 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Secondary mixed deciduous forest with bamboo. Climber. Fruits reddish green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

113    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6946 Bridelia sp. S. Watthana et al. s.n.
2. 9245 Bridelia sp. P. Thongson s.n.
3. 12931 Bridelia sp. Serm, Thon 38
4. 19753 Bridelia sp. W. La-ongsri 115
5. 20643 Bridelia sp. M. Norsaengsri 1541
6. 25853 Bridelia sp. Bot. KU 2006 5
7. 30480 Bridelia sp. P. Suksathan 4200
8. 42936 Bridelia sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3511
9. 46690 Bridelia sp. M. Norsaengsri 2836
10. 47301 Bridelia sp. Chusie KY 422
11. 47399 Bridelia sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 73
12. 47994 Bridelia sp. M. Norsaengsri 7162
13. 48116 Bridelia sp. W. Boonprakop 125
14. 49759 Bridelia sp. H. Takahashi T 63551
15. 50599 Bridelia sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 65
16. 51240 Bridelia sp. M. Norsaengsri 2662
17. 51328 Bridelia sp. M. Norsaengsri 2776
18. 53252 Bridelia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7720
19. 53312 Bridelia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7978
20. 54330 Bridelia sp. T. Yingkhachorn 7
21. 54968 Bridelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1881
22. 55420 Bridelia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8408
23. 57899 Bridelia sp. T. Phoonlap 24
24. 57995 Bridelia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9097
25. 58386 Bridelia sp. K. Chanta 34
26. 58387 Bridelia sp. K. Chanta 35
27. 62438 Bridelia sp. Romklao Botanical Garden 2554 378
28. 62491 Bridelia sp. Romklao Botanical Garden 2555 431
29. 62777 Bridelia sp. M. Norsaengsri 9989
30. 63913 Bridelia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9931
31. 64014 Bridelia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6884
32. 64036 Bridelia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6937
33. 64403 Bridelia sp. W. Pongamornkul 2952
34. 65994 Bridelia sp. M. Norsaengsri 2809
35. 67296 Bridelia sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8118
36. 67304 Bridelia sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8127
37. 67458 Bridelia sp. M. Norsaengsri et al. 37
38. 69034 Bridelia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 656
39. 70210 Bridelia sp. P. Wessumrit, S. Sawangsawat 194
40. 70815 Bridelia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 20
41. 71511 Bridelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1048
42. 72787 Bridelia sp. M. Norsaengsri 10893
43. 74015 Bridelia sp. K. Khwan 125
44. 74773 Bridelia sp. W. Pongamornkul 4247
45. 75856 Bridelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95328
46. 75858 Bridelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95412
47. 77921 Bridelia sp. C. Maknoi 5117
48. 79712 Bridelia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97112
49. 80199 Bridelia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 15
50. 81378 Bridelia sp. M. Norsaengsri 12173
51. 81426 Bridelia sp. M. Norsaengsri 12221
52. 83044 Bridelia sp. M. Norsaengsri 12428
53. 83201 Bridelia sp. W. Pongamornkul 4736
54. 84553 Bridelia sp. K. Kertsawang 3405
55. 85449 Bridelia sp. C. Maknoi 8097
56. 87001 Bridelia sp. C. Glamwaewwong 58 294
57. 87476 Bridelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 318
58. 88897 Bridelia sp. C. Maknoi 8498
59. 89471 Bridelia sp. W. Pongamornkul 5571
60. 89692 Bridelia sp. W. Pongamornkul 5678
61. 90346 Bridelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 269
62. 90553 Bridelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 474
63. 92902 Bridelia sp. D. Argyriou 62
64. 95587 Bridelia sp. W. Pongamornkul 5948
65. 95755 Bridelia sp. W. Pongamornkul 6039
66. 95995 Bridelia sp. P. Phaosrichai 393
67. 100858 Bridelia sp. P. Phaosrichai 585
68. 101799 Bridelia sp. P. Panyadee, W. Pongamornkul 106
69. 105248 Bridelia sp. C. Maknoi 6484
70. 105043 Bridelia sp. C. Maknoi 6232
71. 105046 Bridelia sp. C. Maknoi 6235
72. 105275 Bridelia sp. C. Maknoi 6511
73. 105940 Bridelia sp. W. Pongamornkul 6416
74. 106152 Bridelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 626
75. 106157 Bridelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 631
76. 106281 Bridelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 736
77. 106359 Bridelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 814
78. 106459 Bridelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 914
79. 111735 Bridelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 255
80. 112901 Bridelia sp. K. Kertsawang 3739
81. 112965 Bridelia sp. K. Kertsawang 3803
82. 112966 Bridelia sp. K. Kertsawang 3804
83. 113603 Bridelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 304
84. 116475 Bridelia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 99
85. 118302 Bridelia sp. K. Inthamma 190
86. 118334 Bridelia sp. K. Inthamma 222
87. 118698 Bridelia sp. K. Kertsawang 4004
88. 118846 Bridelia sp. K. Inthamma 424
89. 121888 Bridelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1223
90. 121620 Bridelia sp. N. Boonruang, W. La-ongsri 523
91. 121689 Bridelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1750
92. 121730 Bridelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1791
93. 121821 Bridelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1156
94. 121875 Bridelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1210
95. 122073 Bridelia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1407
96. 125046 Bridelia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 668
97. 125112 Bridelia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 734
98. 127948 Bridelia sp. K. Inthamma 771
99. 130998 Bridelia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1271
100. 134076 Bridelia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3541
101. 132534 Bridelia sp. W. Pongamornkul 7472
102. 134260 Bridelia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3694
103. 135865 Bridelia sp. W. Pongamornkul 7833
104. 135869 Bridelia sp. W. Pongamornkul 7837
105. 137550 Bridelia sp. K. Inthamma 1134
106. 138381 Bridelia sp. K. Inthamma 1657
107. 138414 Bridelia sp. K. Inthamma 1690
108. 138922 Bridelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3801
109. 139042 Bridelia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 351
110. 140656 Bridelia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101609
111. 140911 Bridelia sp. W. Pongamornkul 8076
112. 142469 Bridelia sp. W. Pongamornkul 8770
113. 142637 Bridelia sp. C. Maknoi et al. 5042

ปิด

QR code